2009-12-27

Få 10 gånger tillbaka på Islamic CenterIslamic Center har från sin moské släppt en video. Där berättas hur man belönas tiofaldigt då man är osjälvisk. Profeten Muhammed testar offerviljan. Lärdomen är plagierad från Bibeln. Men i Bibeln predikas att den som väljer den svåra goda vägen framför ett frestande själviskt alternativ, belönas tusenfaldigt för att den håller bort den Onde:

Källa, Islam punkt se genom YouTube 19 juli 2009:

Inga kommentarer: