2009-12-11

Forskning om Halal-tv"Tro i media


Guds tre flickor, Halal-tv och Existens. På senare år har teve visat allt fler program som har med religion att göra. Nu ska religionens plats i det offewntliga rummet undersökas. Religionssociologen Alf Linderman vid Uppsala universitet har fått lite drygt två miljoner kronor från den statliga forskningsfinansiären Vetenskapsrådet för projektet Religionens återkomst?! som ska pågå under tre år."


Källa, sidan 18 i Amos nummer 6 år 2009"Pågående forskning:

De närmaste åren kommer forskning bedrivas inom fältet av Alf Linderman och Mia Lövheim inom ramen för det Vetenskapsrådet-finansierad projektet

”Religionens återkomst?! En studie av religion och modernitet i Sverige med dagspress som typfall”."


Källa, forskningsprogram för Teologiska fakulteten i religionssociologi vid Uppsala universitet 2009:


Inga kommentarer: