2009-12-17

Stämningsman når inte BecirovLänsstyrelsen i Skåne berättar för bloggen Muslimska Friskolan att stämningsmannen endast lyckats nå två personer i stiftelsens styrelse för Islamic Center. De två har skrivit på vitesföreläggandet för revisionsberättelsen som inte lämnats in. Det är på 10 000 kronor för varje månad som revisionsberättelsen för år 2007 inte lämnas in efter förseningen. Vitet döms ut från 22 december 2009 och varje månad därefter.


Ordföranden och moskéns VD Bejzat Becirov har inte stämningsmannen lyckats nå. Inte så konstigt eftersom Becirov äger flera hus. Om ett brev kommer till ett hus kan han försvara sig med att han bott eller vistats i ett annat hus där brevet inte anlänt eller stämningsmannen inte ringt på.


Tre saker är dock märkliga:


Den första är att Becirov i dagarna medverkat i ett flertal radiointervjuer och intervjuats av flera tidningar. Hur kan media enkelt nå Becirov? Lämnar de sitt telefonnummer och sedan ringer Becirov upp de han behagar? Behagar han inte ringa tillbaka om en stämningsman ringer och spelar in på hans mobil att han ska ringa tillbaka? Finns det ingen på den muslimska friskolan Ögårdsskolan eller moskén som vill berätta för stämningsmannen var Becirov är?


En stämningsman får ta hjälp av grannar eller allmänhet som ser personen ifråga. Vem som helst som ser Becirov har rätt att ringa stämningsmannen och berätta var han befinner sig. Stämningsmannen kör då snabbt dit med bil. Numret till stämningsmannen kan säkert enkelt fås ut från länsstyrelsen. Stämningsmannen kan även rycka ut kvällar och helger.


Det andra märkliga är nog varför Becirov håöler sig undan. Han har till media sagt att revisionsberättelsen är klar. Är den det så finns det väl ingen anledning att inte lämna in den och därigenom slippa vitesföreläggande?


Tredje skälet är att Becirov i media sagt att det saknar betydelse om länsstyrelsen begär att tingsrätten avsätter styrelsen. Han har ändå fullmakt från den nye ägaren i Libyen att sköta verksamheten på livstid. Men varför då hålla sig undan stämningsmannen? Becirov kan ju själv ringa upp länsstyrelsen och be dem få tag i stämningsmannen så att saken är ur världen.


Förklaringarna kan vara att revisionsberättelsen bara påståtts vara färdig. Den kanske inte är det. Eller så är den ofullständig med oklarheter som kan väcka myndigheters intresse. Becirov och de andra kanske inte vill bli avsatta från styrelsen eftersom det försvårar insyn i och möjligheterna att styra var intäkterna tar vägen. Det nya ägarförhållandet från Libyen kanske förändrar situationen om vem som kan eller bör ingå i styrelsen framöver. Slutligen kan viljan att inte bli nådd vara rent trots mot myndighetsutövning. Även om det inte är brottsligt att gömma sig från en stämningsman. Många flyttar tillfälligt till släkt och vänner.


En övrig omständighet kan vara att Nordic Modular Leasing AB och Skattemyndigheten som båda har miljonkrav på Islamic Center inte klart ska veta vart de ska vända sig. Vem i Libyen ska de kräva på pengar?


Länsstyrelsen berättar även för bloggen Muslimska Friskolan att det finns uppgifter som säger att ägarbytet till Libyen ska vara godkänt av Kammarkollegiet. Länsstyrelsen ska därför sätta sig in i om det i direktiven för stiftelsen vid Islamic Center funnits möjlighet att sälja fastigheterna till utlandet. Denna granskning är inte klar.


Länsstyrelsen kan heller inte veta om Becirov talat sanning om att fastigheterna sålts till Libyen för endast 5 miljoner kronor. Det kanske står på pappret. Men varför sälja fastigheter med ett värde av 25 - 40 miljoner kronor blott för 5 miljoner?


Ingen vet om pengar betalats bredvid till hemliga konton eller utländska konton. Länsstyrelsen kommenterar att de förutsätter att ingen plockar ut stora belopp från stiftelsen. Men hur ska länsstyrelsen kunna se belopp som betalas bredvid? Några små vitesbelopp på 10 000 kronor och böter i rättegången på drygt 20 000 kronor är inget för någon som äger flera fastigheter i malmötrakten och genom åren fått miljonintäkter. Försäljningen för de ringa 5 miljonerna kan dölja mångdubbelt större transaktioner som ingen någonsin får insyn i.


Att länsstyrelsen har viteskrav på Islamic Centers styrelse har offentliggjorts i media genom Sveriges Radio 16/12 2009:


Inga kommentarer: