2009-12-30

Sydsvenskan ljuger om Islamic Center"Det var i våras som den libyska organisationen World Islamic Call Society tog över Islamic Centers moské och församlingslokaler.

Insats: 5 miljoner kronor."


Källa, Sydsvenskan onsdag 16 december 2009:Båda uppgifterna i Sydsvenskan är falska. Journalisten Hermod Pedersen har gjort ett dåligt arbete. Antingen har han nöjt sig med uppgifter han fått av moskéns VD Bejzat Becirov i intervjun. Eller så har uppgifterna misstolkats av Pedersen som inte undersökt fakta.


Sveriges Radio Malmö berättar för bloggen Muslimska Friskolan att Sydsvenskans uppgifter är felaktiga. Men när SR Malmö och SR Kristianstad tisdag 15 december 2009 avslöjade nyheten, ville de av någon anledning varken berätta priset eller tiden för överlåtelsen, trots att de kände till dem:
Inga andra medier har heller berättat priset eller tidpunkten för försäljningen. Inte före, under eller efter avslöjandet.


Bloggen Muslimska Friskolan vände sig därför till Fastighetsregistret på Lantmäteriet som avslöjar följande fakta:


World Islamic Call Society i Libyen köpte redan 8 juli 2008 fastigheterna av Islamic Center. Alltså cirka åtta månader tidigare än Sydsvenskans tidsangivelse. Kanske av den anledningen utelämnade SR att berätta? De ville inte avslöja att nyheten var 1,5 år gammal. TT och övriga medier tyckte att tiden för köpet var ointressant, så de kollade inte upp det och skrev inte ut det. Var Sydsvenskans Hermod Pedersen fick våren 2009 ifrån vet ingen, för han berättar inte varifrån uppgiften kommer. Om Pedersen vilseletts av Becirov är det mer intressant, för då har Becirov velat dölja något.


Köpesumman är inte 5 miljoner kronor som Sydsvenskan uppger. Inga andra media anger någon summa. Hermod Pedersen på Sydsvenskan använder ordet insats. Fastighetskontoret berättar att summan är:
5 210 000 US Dollars.
I svenska kronor motsvarar det 37 622 625.


Det fanns tre inteckningar på Islamic Centers fastigheter gjorda 2002, 2004 och 2005. Det sammanlagda värdet på inteckningarna uppgick till 27 miljoner svenska kronor.


Becirov uppgav i intervjun att Islamic Centers stiftelse nu slipper lånen. 37 miljoner minus 27 miljoner ger ett överskott på 10 miljoner svenska kronor. Vem har stoppat 10 miljoner i fickan?


Fastigheterna hade inget taxeringsvärde då Islamic Center är registrerad som specialenhet. Det finns en anmärkning i Fastighetsregistret om att köpesumman var i amerikanska dollar.


En anmärkning till är från året 1999. Då ändrades namn och ID på Islamic Center.


Bloggen Muslimska Friskolan förväntar sig att Sydsvenskan ändrar sina två helt felaktiga uppgifter i internetartikeln, eftersom det är enda stället där pris och tid anges.


Inga kommentarer: