2009-12-14

Försvarshögskolans jurist om forskningstraditionen

Försvarshögskolan har i augusti 2009 fått en ny jurist. Hon heter Maria Juntura och titeln är högskolejurist. Idag måndag 14 december 2009 berättade hon om JO-utredningen för bloggen Muslimska Friskolan.


Juntura har tillsammans med Försvarshögskolans rektor och prorektor överlagt hur remissvaret till JO i oktober 2009 skulle se ut. Rektorn godkände den slutliga formuleringen. Ärendet gällde en privatperson som bett att få ut skriftligt hur Försvarshögskolans interna bestämmelser för källdestruering ser ut.


Högskolejuristen ansåg att ärendet var enkelt. Det fanns inget papper att lämna ut, men privatpersonen var välkommen att besöka Försvarshögskolan.


Bloggen Muslimska Friskolan frågade Juntura varför de inte bara kunde skriva ned de interna bestämmelserna på ett papper, om de var allmänt kända på Försvarshögskolan. Juntura svarade att det var inte det ärendet gällde. Frågan handlade enbart om att lämna ut pappret eller inte.


Bloggen bad då Juntura att skriva ned bestämmelserna och översända till bloggen. Då sa Juntura att det inte skulle behövas, eftersom en liknande handling är på väg att upprättas. Till årsskiftet 2009/2010 beräknar Försvarshögskolan ha färdigställt ett dokument om hantering av forskningsmaterial.


Om Försvarshögskolan anser sig böra upprätta ett dokument om vad som gäller, så innebär det att Försvarshögskolan tidigare inte haft tydliga muntliga eller skriftliga rutiner. De har helt enkelt inte vetat vad som gällt. Eller vetat, och mot reglerna för högskolor destruerat källmaterialet till Rosengårdsrapporten som andra forskare begärt ut.


Juntura säger att hon innan remissvaret satt sig in i ärendet genom att se material om vad som hänt i ärendet. När bloggen frågar henne om ärendet kommer hon inte ihåg exakt vad som gällde vid beställningen av de interna bestämmelserna. Hon tycker det var snällt av Försvarshögskolan att bjuda in privatpersonen som beställt ut handlingen som inte finns att hämta. Vad ska han hämta på Försvarshögskolan om det inte finns något att hämta?


Hon hänvisar till att destrueringen av källmaterialet skedde innan hennes tid. Bloggen frågar om Försvartshögskolan berättat för henne vad som skedde då. Ja, det hade Försvarshögskolan gjort. Bloggen frågar henne då när källmaterialet förstördes, om det var före eller efter att islamologen från Lunds universitet begärde ut det. Det vet hon inte. Hon säger att allt innan hennes tid ligger på den förra juristen. Själv känner hon inte till något, trots att hon själv nyss påstått att Försvarshögskolan berättat för henne hur det gick till. Hon känner inte ens till att det pågår flera JO-utredningar mot Försvarshögskolan.


Maria Juntura kommer från en tjänst på Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet vid Stockholms universitet, som hon just nu är tjänstledig från:Inga kommentarer: