2009-12-07

Islamic Center fick Komvux pengar"28:39 Stöd till trossamfund

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 50 232 000 kronor.

Regeringens förslag:

Anslaget 28:39 Stöd till trossamfund ökas med 1 194 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag:

Från anslaget 28:39 Stöd till trossamfund lämnas stöd till trossamfund enligt förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

För 2006 bör anslaget även få användas för bidrag till återuppbyggnad av Islamic Center i Malmö med 3 000 000 kronor. Medelsbehovet ökar därmed i motsvarande mån. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning minskas.


Källa, regeringens proposition 2005/2006:I klartext fick alltså Islamic Center vid den stora moskén i Malmö 3 miljoner kronor som normalt inte ingår i stöd till trossamfund. Orsaken var att den muslimska friskolan Ögårdsskolan brunnit ner tre år tidigare! Samt ett attentat två år därefter då inget brann upp mer än några stolar. Försäkringen blev dyr utan självrisk.


Valåret 2006 tog därför ansvarig socialdemokratisk minister Lena Hallengren pengar från vuxenutbildning för att betala oklara kostnader flera år tidigare till moskéns skumma händelser. Ingen har därefter kunnat spåra de tre miljonerna.


Inga kommentarer: