2009-12-26

Kyrkans samarbete med Islamic Center"EFS nya vänner finns i Rosengård"


"Intresset för tro och religion är stort i området och det finns gått om frikyrkor – och framför allt moskéer. Islamic Center, Nordens största och äldsta moské, ligger bara ett stenkast från Västra Skrävlinge kyrka och samlar runt 50 000 människor från hela Malmö. Någon aktiv mission bland muslimerna är det dock inte tal om från Svenska kyrkans håll, i stället väljer man att fokusera på likheterna mellan religionerna.

– Vi spelar inte på samma planhalva. Det finns många likheter, men vi är noga med att poängtera skillnaderna – vi är inte ute efter någon likriktning, men vår viktigaste gemensamma uppgift är att skapa ett varmt religiöst klimat i Rosengård, menar Magnus Roos.

Under ett spontanbesök i moskén får han bevis på den goda grannsämjan. Med löftet om att inom kort återkomma med en svensk-engelsk bibel får han av imamen Ayoub Chibli en nyöversättning av Koranen att ta med sig tillbaka till församlingshemmet.

– Relationen med Svenska kyrkan är inte bra – den är mycket bra, säger Ayoub Chibli med ett leende på läpparna och skrattar vid minnet av den gången då Magnus skickade ner ett brudpar från kyrkan till moskén, när det visade sig att de var muslimer.

Moskén, som stod färdig 1984, har haft svensk vigselrätt sedan 1992 och driver i dag en låg- och mellanstadieskola för cirka 240 elever.

– De flesta lärarna är svenska, och skolan satsar mycket på att lära barnen att tala och läsa god svenska, berättar Ayoub Chibli."

"Hans tankar bekräftas av Ali Ibrahim, som är imam och arbetar som kultursekreterare på Rosengårdsskolan. Hans uppgift är att vara en länk mellan familjerna och skolan – att förklara och förklara igen."

"Tillsammans håller Johannes Dencker och Ali Ibrahim lektioner i etik och moral, och religion förstås. Viktigast är att poängtera likheterna tycker både Johannes och Ali. Huvudsaken är att barnen får en positiv inställning till religion, och en förståelse för andra människors religioner.

– Läser man Gamla testamentet förstår man hur nära vi är varandra – vi är kusiner, säger Ali Ibrahim."


Källa, frikyrkliga Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS:


Inga kommentarer: