2009-12-06

Muslimsk friskola lurar Luleå kommun"Det ser inte ut som om Luleå kommun kommer att få tillbaka de drygt 600 000 kronorna som betalats till friskolan Alnour international school.

Skolan fick bidrag av Luleå kommun för 37 elever som grundaren Mohamed Gabra anmält skulle börja i skolan hösten 2008."


Källa, Norrländska Socialdemokraten lördag 5 december 2009:Funnet på bloggen Politiskt Inkorrekt:


Inga kommentarer: