2009-12-01

Muslimsk friskola fortsätter trots hård kritik


"Gryningeskolan i Botkyrka får fortsätta sin verksamhet."

"Det var i september som friskolan med islam och arabiska som inriktning hotades att förlora sitt tillstånd sedan Skolinspektionen hittat en lång rad med allvarliga brister."

Källa, Sveriges Radio Stockholm tisdag 1 december 2009:


"Den hårt kritiserade islamska friskolan Gryningeskolan i Botkyrka får fortsätta sin verksamhet efter att de rättat till en del av bristerna som skolinspektionen slog ned på i somras"

Källa, SVT ABC tisdag 1 december 2009:


"Det är den första friskolan i Botkyrka med islam och arabiska som inriktning."

"Utöver läroplanen erbjuder skolan undervisning i både islam och det arabiska språket samt modersmålsundervisning."

Källa, Dagen tisdag 1 december 2009:

Inga kommentarer: