2009-12-11

Islamolog ger SVT skulden för SD:s framgång"Men i flera avseenden är Public service både oinitierat och tendensiöst. Mellanöstern är alltid presenterat i ljuset av konflikt. ”Invandrare” alltid i ljuset av problem som är svårlösta och muslimer presenteras oftast antingen som konfliktbenägna, självmordsbenägna eller som beslöjade, antingen arroganta och ovilliga till anpassning eller förtryckta och obildade.


Huruvida chefer och anställda på Public service är förmögna till att se en koppling mellan sin produktion och SD:s framgångar kan jag inte svara på. Däremot framstår det för mig som fullständigt självklart att det finns människor som röstar mot att till Sverige importera något som sällan framställs som något annat än problem.


Eli Göndör, doktorand i islamologi"Källa, Kristdemokraten onsdag 9 december 2009:Vilka slutsatser kan dras av islamologens artikel? Jo, antingen har Public Service fel och bör avskaffas. Eller så har Public Service rätt och allt fler människor röstar mot att till Sverige importera islam som sällan framställs som något annat än problem.

Inga kommentarer: