2009-12-21

Tvagning på Islamic CenterEn instruktionsvideo om hur tvagning går till finns på YouTube. Den är inspelad på Islamic Center i Malmö. I videon syns de klassiska gröna välvda fönsterbågarna. Ser man ut genom rutorna syns den vita moskén som är flera våningar hög:


"Denna filmen beskriver hur man utför Tvagningen som är ett måste för att bönen i Islam skall vara giltig."


Videon är från 13 januari 2008:


Inga kommentarer: