2009-12-31

Islamic Center tilldöms viteOnsdag 30 december 2009 skulle årsredovisning och revisionsberättelsen för 2008 ha inkommit till länsstyrelsen i Skåne. Islamic Center har varken lämnat in den ena eller den andra. Länsstyrelsen i Kristianstad och Malmö har inte fått in något med post, e-post eller fax. Därmed utdöms nu vite med 10 000 kronor per styrelseledamot hos den stora moskén i Malmö. Det finns sedan tidigare ett tillsynsärende mot Islamic Center i Malmö.

Inga kommentarer: