2009-12-22

Ögårdsskolan har färre klasser


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan har i flera år haft parallella klasser. Två klasser i varje årskurs. Läsåret 2009/2010 erbjuder moskén vid Islamic Center i Malmö enbart en klass i årskurs sex:
Den numera libyska skolans lärare får vid varje nytt läsår nervöst följa om elevunderlaget räcker för att de ska ha kvar sin tjänst. Det skapar otrygghet i kollegiet.

Inga kommentarer: