2009-12-07

Säpo kan anställa fler muslimer

Bild ovan från The Muppet show



Nu kan SÄPO bli mer kompetent i sin förståelse av hur islam fungerar. SÄPO vill att utländska medborgare ska kunna anställas på sekretessklassade poster i Sverige:


"Säpo hoppas nu även för egen del få möjlighet att rekrytera kompetent utländsk personal.

Säpochefen Anders Danielsson tror att myndigheten i framtiden kommer att kontrollera fler anställda inom den privata sektorn."


Källa, TT måndag 7 december 2009:



Läs ursprugsintervjuerna i Sydsvenskan 7/12 2009 av den initierade reportern Erik Magnusson:


"Enligt den nya FRA-lagen får Säpo inte längre beställa signalspaning från FRA. Enligt Säpochefen skapar det luckor i Säpos kontraspionage och terrorismbekämpning."



Inga kommentarer: