2008-01-04

Bostadsbolag gör reklam för muslimsk friskolaLinköpings kommunala bostadsbolag Stångåstaden är först i Sverige med att göra reklam för en muslimsk friskola:


"Ullevi

Ullevi - en del av Skäggetorp - ett mångkulturellt område! Det skapar förutsättningar för spännande möten och en speciell atmosfär. Skäggetorps centrum erbjuder ett stort utbud av affärer och servicetjänster såsom dagligvarubutiker, post, apotek, bank och systembolag med flera. I Skäggetorp finns även vårdcentral, folktandvård, daghem, nattdagis, fritidsgård, kommunala skolor med årskurs 1-9 samt även en muslimsk friskola."


Källa, Stångåstadens sida om bostadsområdet Ullevi i stadsdelen Skäggetorp:


Skäggetorp är Linköpings eget Rosengård med massvis av våld och brott. Eniro nyhetssökning på stadsdelen Skäggetorp:


Den muslimska friskolan i bostadsområdet Ullevi i stadsdelen Skäggetorp man gör reklam för är Dar Al Uloum. Denna skola var en av de muslimska friskolor som porträtterades med allvarliga oegentligheter i SVTs Dokument Inifrån:


Utdrag från Granskningsnämnden för radio och TV:

BESLUT
SB 513/05
2005-06-15
Dnr: 1046/04 och 1047/04-20


"Inspektionen vid Dar Al-Uloum skolan i Linköping

Reportern intervjuade en företrädare för Skolverket om vad som skett vid inspektionen på friskolorna. Det framgick att företrädarna för Skolverket vid inspektionen inte fått tala med rektorn eller fått träffa barnen i skolan eftersom de skickats hem. Han kunde ändå bekräfta att inspektionen gav en entydig bild av att eleverna inte mådde dåligt i skolan. Reportern gjorde därefter följande uttalande: "Så vad hade barnen kunnat berätta? Vi lyckas få prata med några få. Ett av dem berättar att rektorn är sträng och att man kan bli bestraffad om man inte kan läxan. Straffet kan vara att stå med ansiktet mot väggen. Ibland kan det bli slag i händerna. Sen avbryts samtalet av en vuxen. Ett kort samtal. Men ändå ett vittnesmål om både kränkningar och fysiska bestraffningar.

Men när rektorn får reda på våra samtal blir det tvärstopp. Han gör en polisanmälan där han påstår att SVT utgett sig för att komma från Skolverket. Därefter stängs omedelbart alla möjligheter till att prata med fler barn. Men vi får kontakt med NN som varit lärare på skolan. Hon såg inget tecken på våld mot barnen men vet att en del barn upplevde rektorns krav på disciplin som jobbiga." I en intervju sa NN att hon blivit förvånad över att höra om fysiska bestraffningar, men att hon inte trodde att barnen ljugit om händelserna. Det framgick också att rektorn utsett vissa barn att skvallra till honom om sina kamrater.

Av inslaget om skolan framgick att rektorn avböjt medverkan. Företrädaren för Skolverket gavs tillfälle att kommentera de nya uppgifterna rörande skolan i Linköping. En företrädare för Riksrevisionen, som gjort en större granskning av Skolverket 2001, intervjuades. Han ansåg att verket varit passivt i sitt sätt att arbeta."


Bloggpost om Skäggetorp som visar en sida utåt och en annan i verkligheten:

Inga kommentarer: