2008-01-07

Islamologer förhörs av SÄPO


I dagens Sydsvenskan måndag 7 januari 2008 sidan A5 skriver forskaren Ronald Stade under Aktuella frågor:


"Amerikanska antropologförbundet tar nu avstånd från human terrain teams. Dels därför att de hotar antropologisk fältforskning överallt: vem vill tala med en antropolog om misstanken finns att allt man säger kan användas för militära ändamål. Dels därför att människor kan komma till skada genom antropologers insatser, vilket strider mot amerikanska antropologförbundets etiska kod.

Berör allt detta oss här i Sverige? Även svenska forskare medverkar till att skada människor. De utvecklar vapen som granatgeväret Carl Gustaf, som exporteras och används i krig. Men även när det inte rör sig om vapensystem bidrar svenska forskare till den globala, USA-ledda ”kampen mot terrorismen”.

Vid Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier forskar man helt i enlighet med nuvarande amerikanska regeringens verklighetsbeskrivning. Och hur förhåller det sig exempelvis med svenska islamologer? Flera av dem har haft ”samtal” med Säpo och möjligen även med andra svenska och utländska underrättelsetjänster. Kanske är det dags att granska svensk forskning utifrån frågan om den bidrar till att skada människor.

RONALD STADE"


Källa, Sydsvenskan måndag 7 januari 2008:


Forskaren Ronald Stade bor i den fina stadsdelen Fridhem i Malmö och är verksam som freds- och konfliktforskare på Malmö Högskolas IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer):


Bloggen Muslimska friskolan fick idag en intervju med Ronald Stade om hans artikel:


Ronald Stade ville inte berätta vilka islamologer som samarbetade med SÄPO. Han har lovat dem att inte röja deras identitet. Stade säger att dessa islamologer inte vill skylta med att de samarbetar med SÄPO. Men han avslöjar att SÄPO velat ha hjälp av islamologerna för att få veta vad de känner till om islamistiska grupperingar i Sverige. Stade vill heller inte avslöja vid vilka högskolor eller universitet islamologerna är verksamma. Men han berättar att han själv frågat dessa islamologer som kolleger och blev förbluffad över vad de kunde berätta om sina kontakter med SÄPO. Helt öppet erkände alla islamologerna hur det gick till och att precis så var det.


Docent Ronald Stade lägger hela sitt fokus på vad islamologernas samarbete med SÄPO kan få för konsekvenser för forskningen. Stade är alltså inte i främsta hand mot samarbetet utan vill föra upp till diskussion den forskningsetiska aspekten. Detta är inte så konstigt, eftersom han är ordförande i Malmö Högskolas Etikråd:


Något som inte fanns med i Sydsvenskans artikel var exemplet där antropologer forskat fram vilka svagheter som fanns i muslimernas föreställningsvärld. De skrevs ner i en bok av antropologer. Just denna bok används därefter i tortyrsyfte för att effektivare kunna bryta ner muslimer, berättar Stade.


Ronald Stade säger sig också känna till hur antropologer i Sverige som studerat muslimer samarbeter med SÄPO. Han menar att de svenska antropologernas och islamologernas forskning påverkas om muslimer får reda på att de samarbetar med SÄPO. Stade säger att SÄPO gör helt rätt och underlättar sitt arbete genom detta samarbete. Däremot menar han att det kan vara till nackdel för islamologernas forskning om det kommer ut. Stade får givetvis frågan nu varför han då själv väljer att avslöja detta samarbete i Sydsvenskan, så att islamologernas forskning nu riskerar att försvåras? Stade svarar att islamologernas forskningsetiska problem är alldeles för viktigt, för att inte lyftas fram.


Enligt Stade kände sig ingen av islamologerna pressade av SÄPO att samarbeta. De ställer självklart upp när SÄPO kallar. Ingen av islamologerna har heller ändrat sig och känt obehag i efterhand av samarbetet. Sedan flera år tillbaka pågår också ett samarbete mellan IMER, islamologer, Malmö Högskola och Polisen. Islamologer och andra från IMER utbildar poliser som sysslar med underrättelseverksamhet i kurser som Polisen köper av Malmö Högskola. Stade säger vidare att det nu är ett faktum att det i Malmö finns farliga islamistiska grupperingar. Stade berättar också att SÄPO kommer och hämtar islamologernas forskningsrapporter.


Bloggen Muslimska friskolan tycker att detta samarbete visar en klar hotbild inom Sverige med islamistiska grupperingar. Annars skulle SÄPO inte söka samarbete med islamologerna. Detta samarbete har nu bekräftats av Etikrådets ordförande Ronald Stade. En tendens kan också urskönjas. Ingen forskare behöver samarbeta med SÄPO om de inte vill. Alltså vill islamologerna vara med och avslöja de islamistiska nätverken. Detta sänder en signal till muslimer att vanliga fredliga muslimer är välkomna i Sverige, men islamisterna ska sättas dit!


Bloggen Muslimska friskolan framför ett önskemål till Sveriges islamologer:

Utbilda även lärarstudenterna om hur de ska bemöta elever på muslimska friskolor som uttrycker islamistiska åsikter i klassrummen! Och hjälp SÄPO avslöja vilka av de muslimska friskolorna som har islamistiska åsikter i sin ledning och kontakter med islamister inom Sverige och i utlandet.


Idag avslöjades ytterligare en svensk ha koppling till al-Qaida, vilket understryker vikten av att SÄPO och islamologer behöver samarbeta mer:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_747733.svd


Svenska Dagbladets ledarblogg fördjupar ytterligare:
http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=5695Svensken som gick med i al-Qaida avslöjas av Jihad i Malmö:
http://jihadimalmo.blogspot.com/2008/01/terroristen-frn-rinkeby.htmlAl-Qaida blir nu också en valfråga i USA:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_748271.svd
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=730781

Inga kommentarer: