2008-01-28

Elaka mot arabiskläraren


På lärarmötet togs upp igen att eleverna är elaka mot arabiskläraren på den muslimska friskolan. En lärare säger att eleverna är så elaka mot varje arabisklärare att skolan bytar ut arabisklärare varje år. Det kommer sig av att eleverna bara har honom 1-2 gånger i veckan. Därför ser de honom som en slags vikarie som de kan mobba.


Flera klasslärare måste sitta med under arabisklektionerna för att eleverna överhuvudtaget ska sitta på sina stolar. Då får klassläraren sitta och rätta uppgifter för att klasserna som består av mellan 12 och 18 elever ska ha två lärare att bevaka dem. Annars fungerar det inte. Betänk att under arabisklektionerna kan antalet elever vara nere i 10 stycken, som arabiskläraren själv inte kan bemästra.


Eleverna hittar också på skäl att mobba sin arabisklärare genom att påstå att de inte förstår honom, att han talar en dialekt de inte är vana vid. De säger detta till sina föräldrar också som sedan vid utvecklingssamtalen kräver att arabiskläraren byts ut. Ingen annan lärare får så många klagomål av eleverna som arabiskläraren. Ingen annan lärare byts heller ut varje år.


Orsakerna bakom är förmodligen att eleverna helt enkelt inte vill ha arabiska, och därför stretar emot och bråkar på lektionerna. Det är deras föräldrar som vill att de ska ha arabiska. Enbart de elever som talar mycket arabiska hemma och som kan arabiska väl, ungefär en handfull i årskurs 6, slipper tvångsundervisningen i språket de inte vill lära sig.
I
I
Enligt arabiskläraren själv så för föräldrarna över sitt hat mellan sunni och shia till sina barn så att de ska få bort arabiskläraren som tillhör den ena falangen. Föräldrarna ska även ha gått till rektorn och ringt till arabisklärarens chef för stadens hemspråk i syfte att få en arabisklärare av rätt falang i stället. Arabiskläraren är från Irak. Alltså ingen skillnad på den muslimska friskolan mot de rivaliteter som ses i Irak dagligen:
I
I
I

Inga kommentarer: