2008-01-14

Islamic Centers förskolaSå här står det på den muslimska friskolan/förskolan Ögårdsskolans hemsida:


"Ögårdsskolan är en friskola vid Islamic Center i Malmö. Verksamheten omfattar grundskolan från förskoleklass till åk 6."

"Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller sex ska den stadsdel där barnet är folkbokfört erbjuda plats i valfri skola och förskoleklass. Som förälder får du ansöka om plats för ditt barn på vilken skola du vill inom Malmö stad.
Ögårdsskolan är en attraktiv skola och ett bra val ur många synpunkter:"
Citaten från:


Idag 14/1 2008 klockan 16.39 sökte någon anställd i Malmö stad på förskola, ögårdsskolan:Det är tjänsten Sitemeter som fångade Malmö stads intresse för Ögårdsskolans förskola:


IP Address: 161.52.30.# (City of Malmo)
ISP: City of Malmo
Location: Skane Lan
City: Malm
Time of Visit: Jan 14 2008 4:39:28 pm
Last Page View: Jan 14 2008 4:39:28 pm
Visit Length: 0 seconds
Page Views: 1
Referring URL:
http://www.eniro.se/query?hpp=&ax=&lang=&adpage=1&search_word=f%F6rskola%2C%20%F6g%E5rdsskolan&what=web_local
Time Zone: UTC+1:00
Visitor's Time: Jan 14 2008 4:39:28 pm
Visit Number: 9,475


Förra veckan sökte Malmö stads administrativa enhet efter Ögårdsskolan. Denna vecka söker samma IP-adress vid administrativa enheten i Malmö efter Ögårdsskolans förskola. Antingen är det någon anställd vid Malmö stad som funderar på att sätta sina barn i skolan och förskolan där. Eller så är någon slags granskning på gång mot Ögårdsskolan.


Inga kommentarer: