2008-01-11

Simkunskap på muslimsk friskola


Idag fredag 11/1 fick Dalademokraten många kommentarer på ledarartikeln om muslimska flickors simkunskap:

"Tyvärr verkar få vilja ta tag i den här debatten. I Sverige jobbar många för integration, och att alla ska ha rätt till sin religion och sina traditioner. Det är rätt inom en viss ram. Däremot borde Sveriges politiker faktiskt tydliggöra att en del traditioner inte går ihop med de mänskliga rättigheterna. Den svenska skolan ska bidra till att ge alla samma möjligheter. Och här finns ett dilemma: antigen blir flickorna utan simundervisning och lär sig därmed kanske aldrig att simma, eller så delas flickor och pojkar upp, och då jobbar inte skolan för jämställdhet som den är skyldig till."

Källa:


Kommunalarbetaren 11/1 håller på Nyamko Sabunis linje att inte lära muslimska barn segregation av missriktad omsorg:
http://www.kommunalarbetaren.se/index.cfm?n=1644&o=1601&c=80418


Det var efter att Aftonbladet låtit två kvinnor i Nätverket mot hedersrelaterat våld avslöja hur media och skolvärlden håller kvar muslimska flickor i kvinnoförtryck:

Aftonbladet 10/1 2008:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article1595864.ab


Länk till Nätverket mot hedersrelaterat våld:
http://www.minheder.nu/


Idag 11/1 publicerade Aftonbladet fler kommentarer från läsarna:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article1610331.ab


Aftonbladet fick 10/1 läsarreaktioner direkt:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article1604902.ab


Signaturen Jessica reagerar i Aftonbladets kommentarsfält genom att ta upp muslimsk friskolas roll i simkunskap och kvinnosyn samt hur muslimska flickor separeras:

"Jag är en kvinna på 33 år som i vuxen ålder kämpat med olika typer av jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen, i samhället, i hemmet, och det gör mig så ledsen när jag och många med mig märker en tillbakagång i samhället på dessa plan.

Denna tillbakagång är en realitet när man hör om skolor som separerar barn i skolundervisning, gymnastik etc (och detta gäller inte bara för muslimer utan även för t.ex. Plymouthbröderna som nu öppnat en friskola dit barn bussas för att gå)."


Bloggen Muslimska friskolan vill bidra med inblick i hur simkunskap och separation vid bad för muslimska flickor ser ut i den muslimska friskolan.


För det första får ingen reda på hur dålig simkunskapen är bland flickor i den muslimska friskolan. För simkunskapen i kommunen redovisas stadsdelsvis där varje stadsdel klumpar ihop simkunnigheten för både kommunala skolor och fristående muslimska skolor. Endast stadsdelens totala simkunnighet redovisas.


Simkunskapen är olika hos pojkarna och flickorna. De flesta av pojkarna lär sig simma i årskurserna 4, 5 eller 6 för att de tränar mycket på somrarna i stadens utebassänger och vid stranden. De flesta flickorna lär sig aldrig simma i den muslimska friskolans mellanstadium. De får inte träna på fritiden och kläderna är ett ständigt problem.


På den muslimska friskolans hemsida berättar man i sin verksamhet att eleverna får simundervisning i privat bassäng. Det går till så att en manlig lärare åker med pojkarna i sin och parallellklassen till ett bad strax utanför staden. Han simmar med pojkarna som snabbt lär sig, eftersom de redan kan grunderna. Flickorna får åka med den kvinnliga läraren och parallellklassens flickor. En manlig lärare får absolut inte simträna de muslimska flickorna.


Den muslimska friskolan bokar in så få simtillfällen de överhuvudtaget kan. Orsaken är att det går att spara pengar på att inte hyra simhallen. Knappt någon av den muslimska friskolans flickor lär sig simma. Det märks när skolan haft friluftsdag vid havet. Då tar sig pojkarna ut i vattnet och simmar. Flickorna vadar ut i sina kläder och slöjor och står sedan kvar. De säger till sin manlige lärare att lära dem simma, för de kan inte. Ingen av de muslimska pojkarna eller flickorna har något emot att vara i vattnet tillsammans.


Här kommer klädseln och slöjornas roll in. I den hyrda privata bassängen får de inte lov att ha kläder på sig. Inte heller när de på fritiden skulle vilja besöka badhus. Det är för hygienens skull man inte får ha kläder i bassängerna. Då skulle den muslimska friskolan kunna ta med sina flickor ofta i slutet av vårterminen och början av höstterminen när det är varmt och lära dem simma utomhus där de får ha kläder på sig i vattnet. Det gör man inte. För den muslimska friskolan vill visa upp så lite bad som möjligt för elevernas föräldrar.


Om en annan muslimsk friskolas simkunskap stod så här i Göteborgsposten:

"Religionstillhörigheten kan också spela en avgörande roll om och när barnen lär sig att simma. Det säger flera av de rektorer i Göteborgsregionen som GP har varit kontakt med.

- Det är inte alla föräldrar som släpper iväg sina barn till simhallen och det problemet har vi fortfarande. De vill inte att barnen ska klä av sig nakna eller se vuxna nakna. Det bästa vore om det fanns simhallar enbart för ungdomar, säger Abdirisak Waber, rektor vid den islamiska friskolan Römosseskolan i Gårdsten."

Källa:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?a=372839


Bloggen Islamologi.se (svensk islamforskning på nätet) avslöjade i fjor att svenska skolor inte alls behöver dalta med badkläderna för muslimska tjejer och jämför med hur det ser ut i Amman. Jenny Berglund skriver sin avhandling om islamundervisning på muslimska friskolor i Sverige. Hon urskiljer 5 olika baddräktsmoden i elevernas hemländer:

"Variationen i baddräktsmode kan också sägas ha relevans i förhållande till skolans värld eftersom det enligt till exempel Francia (2007) förekommer att kommunala skolor frånsäger sig ansvaret för vissa muslimska flickors simundervisning. Detta sker genom att enskilda skolor skriver ett avtal med flickornas föräldrar som ger dispens från simundervisningen (observera att simkunnighet är ett mål i idrottsundervisningen som måste uppnås senast i åk 5). Anledningen till att dessa flickor inte deltar i simundervisningen har ofta att göra med hur flickor förväntas vara klädda i ett badhus. Baddräktsmodet på Amman Waves visar alternativa sätt att klä sig vid bad, vilket skulle kunna bidra till att åtminstone de som tidigare har avstått på grund av den egna klädseln skulle kunna delta i simundervisningen."

Läs mer på:
http://islamologi.se/?p=436


Om simkunskap blir obligatoriskt som i det nya förslaget, att det inte ska gå att komma in på gymnasiet i Sverige utan att kunna simma, så kommer många muslimska friskolor att inte kunna få in sina flickor på gymnasiet. Segregationen och kvinnoförtrycket i de muslimska friskolornas simundervisning måste brytas!

Inga kommentarer: