2008-01-02

Att bygga kvinnodiskriminerande


Islamologen Jan Hjärpe anser att moskén vid Islamic Center i Malmö är ett föredömligt exempel på hur kvinnor kommer fram i islam. Men att bygga in speciella läktare för kvinnor så att de inte blandas med män är väl i högsta grad diskriminerande? Sedan får mängder av skolklasser göra studiebesök och förevisas hur kvinnor och män inte får be tillsammans. Det heter att männen kan bli distraherade i sin bön om de får se kvinnorna. Hur kan de bli det om kvinnorna har slöja och burka på sig?


Genom att hylla denna arkitektoniska diskriminering lurar Jan Hjärpe läsare att tro att detta är något gott och utvecklande. Vilket århundrade vill Jan Hjärpe att människor ska leva i?


Vilken syn på män och kvinnor får den muslimska friskolan Ögårdsskolans elever på män och kvinnor när de ser den diskriminerande byggnationen i moskén i sin skolvardag? Reagerar dessa låg- och mellanstadieelever på särskiljandet av könen? Eller normaliseras denna bild så att de trubbas av tills de själva blir regelbundna moskébesökare?


Lite tidigare hette det att kvinnor inte behövde gå till moskén för att de var närmre Allah. Det är säkert sant eftersom krigen i Mellanöstern skulle decimeras om de styrande männen försvann och ersattes av dessa kvinnor som är närmre Allah. Men nu när kvinnorna börjar gå till moskén och de måste skiljas med ett våningsplan från män börjar man undra om orsakerna till att kvinnorna inte välkomnats i moskéer tidigare, bortsett från några enstaka gummor som Jan Hjärpe beskriver det.


Kanske är det så att även iklädda slöja, burka och benklädnad, så måste ju en sådan heltäckande klädsel utgöra en outsinlig källa till erotiska fantasier. De muslimska männen i moskén kanske inte kan hålla sina böner till Allah utan börjar be om en välsvarvad muslimsk kvinna att gifta sig med. Och det bör han ju inte be om, för en sådan ska hans föräldrar välja ut till honom. Eller så skulle det räcka att en kvinna i burka likt en vig katt går ner på knä och böjer sig fram mot Mecka, för att en man bakom skulle vilja betecka henne? Om nu orsaken att bygga en läktare för kvinnor inte beror på de erotiska fantasier som annars kunde uppstå, så återstår ju bara skälet att kvinnorna diskrimineras. Vilket är det av dessa alternativ, Jan Hjärpe?


Utdrag från artikeln där Jan Hjärpe hyllar Islamic Centers moské:

"Jan Hjärpe ser islams feminisering som en trend som kommer att hålla i sig.

Jag tänker på den stora läktaren för kvinnor som finns i Jägersromoskén i Malmö. Liknande finner man i moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. Och det är viktigt, eftersom den moskén har fått lite karaktär av att vara Sveriges ”nationalmoské”. Dit kommer regeringsledamöter och andra politiker vid högtidliga tillfällen.

Det här skiljer sig från de gamla moskéerna, såväl i Europa som i övriga delar av världen. De har som regel inga sådana läktare, och om det alls finns någon särskild maqsura (sidorum) för kvinnor så är den liten. Förr – så där för en fyrtio år sedan – såg man möjligen någon enda gumma som deltog i den offentliga bönen. Annars bara män. Nu är det gott om både unga och gamla kvinnor."


Källa, Sydsvenskan:


Inga kommentarer: