2008-01-05

Malmö lämnar ut namn på dömd Ögårdsskolepersonal


Malmö stad har valt att inte hemligstämpla någonting i den anmälan som skolkommunalrådet Agneta Eriksson fått in av en lärare på den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid Islamic Center i Malmö. Efter sekretessprövning är inget överstruket i anmälan som kom in 5/12 2007 och diariefördes av kommunalrådsavdelningen.


Exempel på utdrag ur den offentliga handlingen. Utdraget handlar om mannen som placerats på Ögårdsskolan och är dömd för barnmisshandel mot sina egna barn som gått på skolan. Sidan 2:


"Sydsvenskan har i olika artiklar berättat om att

a) ...... ....... och imamen ..... ...... aktivt arbetat för att en man, .... ..-......, dömd för misshandel av sin hustru och sina sex barn, placerats på Islamic Center som ett led i den misshandelsdömdes rehabilitering. Mannen är dagligen på skolan sedan en bit in på ht07.


a) ....... säger i artikeln att han har en mycket diffus uppfattning av vem den misshandelsdömde pappan är. I själva verket är han god vän med pappan och även dennes tidigare familj. ....... har gett pappan omfattande hjälp och favörer, dels utifrån sin vänskap med honom, dels för att behålla pappans fyra barn på skolan - som under ett tag samtliga gick här. Familjens övriga två barn har dock ej gått här. Då en av sönerna slog en stol i huvudet på en i skolpersonalen anmälde en lärare detta till socialtjänsten. Detta kritiserades intensivt av såväl ....... som ......., som menade att det var mycket olämpligt då skolan riskerade att förlora fyra elever/skolpengar, men också riskera att pappan i familjen spred dåliga rykten om skolan. Det senare skulle kunna leda till att vissa föräldrar avstod från att placera sina barn hos oss alternativt flyttade sina barn från skolan.

Då pappan var i konflikt med sin hyresvärd, som ville vräka familjen pga att de slagit sönder lägenheten och att den var att betrakta som en sanitär olägenhet pga akuta hygienproblem, skickade ....... skolpersonal till lägenheten för att städa den/reparera skadorna. Ett uppföljningsbesök av samma karaktär gjorde inför Hyresnämndens besök där och familjen fick bo kvar. Allt tack vare ........ agerande."


Bloggen har valt att sätta ut punkter i stället för namnet på den misshandelsdömde personen på Ögårdsskolan samt på rektor, biträdande rektor och imamen. Men i handlingen som gratis skickas eller lämnas ut av Malmö stad är inte den misshandelsdömdes eller de andras namn överstrukna. Massvis av andra avslöjanden görs i de 9 sidorna som är offentlig handling och ingenting betraktas av Malmö stad som för känsligt efter sekretessprövningen. Namn blandas med anklagelser. Det är omöjligt att veta vad som är sant i anmälan. Ingenting verkar dock vara osant utan är väldigt detaljerat. Ändå anser inte Malmö stad att några namn eller händelser behöver strykas över med svart. Det betyder att Malmö stad gärna sprider dessa uppgifter när de lämnar ut handlingen.


Genom att googla på den misshandelsdömdes efternamn hittas barnen som inte längre går på Ögårdsskolan. De figurerar på bild och i text i flera medier. Exempel är sommarkollo i Höllviken i Trelleborgs Allehanda, om Folkpartiets språkförbud i Sydnytt samt en killmässa i Sydsvenskan.


Inga kommentarer: