2008-01-10

Muslimsk skolavslutning eller kristen?Den muslimska friskolans skolavslutning i december blev muslimsk. Helt och hållet. Oftast hålls numera skolavslutningar i den närliggande moskén. Bara muslimska sånger och danser är tillåtna i moskén, därför blir skolavslutningarna helt muslimska. I skolan går bara muslimska barn, så ingen hänsyn behöver tas till andra religioner eller kristna eller svenska traditioner.


I kommunala skolor ser det annorlunda ut. Den politiske chefredaktören för Barometern, Per Dahl, attackerar Växjös moderata kommunalråd Bo Frank så här på debattsidan:


"Bo Frank hävdar att det är svårt att hitta bevis för att invandring eller massinvandring hotar vår kultur. Det inte är svårt att hitta bevis. Ett exempel är att förr firade barn alltid sin skolavslutning i kyrkan. Kristendomen är den enskilt viktigaste delen av Sveriges kulturella arv. Ska man överhuvudtaget ha möjlighet att förstå vår kultur och historia, vår litteratur, människosyn och rättsuppfattning måste man förstå kristendomen. Men hur ska våra barn komma i kontakt med vårt kulturarv om det till och med inte är tillåtet att fira skolavslutning i kyrkan?"

Om Muhammedkarikatyrerna fortsätter politiske chefredaktören Per Dahl så här:

"Ännu en gång ser vi hur muslimer i Sverige rasar mot vårt land, vår kultur. Ännu en gång kommer krav på att Sverige ska censurera sin yttrandefrihet för att sätta islam och Muhammed över vad som får skändas och ifrågasättas. Samtidigt känner en tydlig majoritet av svenskarna hur absurt det är att vi ska tvingas ändra våra lagar för att någon ritat en karikatyr om Muhammed."

Källa, Barometern 9 januari 2008:


Europanytt berättar idag om hur Muhammedkarikatyrerna gjort att Sverige inte får hjälpa till i Darfur:

"Den svenska och norska insatsen i FNs Darfur-styrka ställs in. Sudans regering vill inte ha skandinaver på sitt territorium eftersom det var här Muhammed-karikatyrerna publicerades."

Källa:


"Sudan har vägrat att ta emot det svensk-norska ingenjörsförbandet men sagt sig acceptera liknande förband från länder som Kina och Pakistan.
Sudans president Bashir har till och med kallat den svensk-norska styrkan för "israeliska Mossadagenter"."

Källa:

Inga kommentarer: