2008-01-08

Försvarets Radioanstalt läser om SÄPOFRA - Försvarets Radioanstalt läser om SÄPO idag på bloggen Muslimska friskolan. Tjänsten Creeper visar de båda besöken i morse 8 januari 2008. Även andra myndigheter har hittat hit:Anställda på Försvarets Radioanstalt får inte reda på vad arbetskamraterna sysslar med. Var och en sköter sina egna uppgifter, så att de inte ska ha kännedom eller bli intresserade av vad kollegerna gör och kunna läcka utåt. Bloggen Muslimska friskolan har fått en positiv bild av en kontakt som arbetar på FRA.


Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg skriver idag 8/1 så här om FRA och SÄPO:


"En annan fråga som vi inte har släppt är den framtida regleringen av utvidgad signalspaning, det vill säga rätten för FRA att på initiativ av bland andra regeringen eller SÄPO utan föregående domstolsprövning bedriva massavlyssning av medborgare, utan misstanke om brott. Riksdagen bordlade förslaget i ett år. Frågan är om inte detta år borde användas till att aktivt lyssna på de personer som redan idag kan berätta vad som har pågått och pågår inom FRA. Jag har kontaktats av flera personer med insyn i denna verksamhet, alla indikerande att en sanningskommission borde inrättas innan någon lagstiftare ens överväger att sjösätta detta missfoster, vars viktigaste existensberättigande enligt FRA synes vara att kunna byta information med andra säkerhetstjänster."


Källa, Advokaten nummer 9 2008, årgång 73:


Computer Sweden visar idag hur en SÄPO-expert istället agerar ytterst ansvarsfullt:


Bloggen Muslimska friskolan har blivit telefonavlyssnad och håller inte med Anne Ramberg om att det finns en risk i att massavlyssning skulle skada samhället. Tvärtom är det bra om SÄPO eller FRA får den information de letar efter, även av personer de avlyssnar som inte har begått brott eller misstänks för brott. Det är helt avgörande att SÄPO och utländsk underrättelsetjänst kan samarbeta om vad som avlyssnas hos FRA. Det går idag inte att bekämpa terrorism annat än i mellanstatligt samarbete.


De muslimska friskolor som i Sverige mottar finansiellt stöd från Saudiarabien företar också resor dit och utgör säkerhetsrisk i såväl Sverige som Saudiarabien. Pengarna som överförs går inte alltid raka vägen. Andra länder blandas in och banker samt penninginstitut utnyttjas på vägen.


Glädjande nog har även en del islamologer från Lunds Universitet hittat in till bloggen idag. Sitemeter fann att ni läste en hel del sidor här som berörde forskningsdilemmat som Ronald Stade berörde i förra bloggposten.


Inga kommentarer: