2008-01-04

Islamic Centers konfessionella friskola


Sydsvenskans Anders Ljungberg berättar i fredagens tidning 4 januari 2008 om att Malmö har två konfessionella skolor. Den ena är den muslimska friskolan Ögårdsskolan som tillsammans med moskén drivs av Islamic Center i Malmö. Så här står det om kraven på en konfessionell friskola:


"En friskola får ha en religiös profil
I Malmö finns det två grundfriskolor med konfessionell inriktning: Mariaskolan i Hyllie, som drivs av Kristna skolföreningen i Malmö, och Ögårdsskolan i Husie, som drivs av Islamic Center.
En friskola får, till skillnad från de kommunala skolorna, ha en religiös profil. Men Skolverket ställer en rad krav på de konfessionella skolorna när det gäller vetenskapen om livets uppkomst och religionskunskapen.

Evolutionen:
”Grunden för skolans undervisning om livets uppkomst och utveckling skall vara den vetenskapliga teorin om evolutionen.” ”I skolan skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av trosföreställningar. Eleverna har rätt till en saklig och allsidig undervisning.”

Religionskunskap:
”En konfessionell skola måste vara särskilt omsorgsfull i sin undervisning i ämnet religionskunskap.”
”Undervisningen i religionskunskap skall bland annat göra eleverna medvetna om likheter och olikheter mellan olika religioner. Det kan då vara naturligt att också behandla religionernas syn på skapelsen. En konfessionell skola kan ge en fördjupad bild av den egna konfessionens tro i detta avseende.”
”Skolan får inte uttrycka missaktning mot till exempel andra religioner och inte försöka tvinga eleverna till en viss trosuppfattning.”


Källa, Sydsvenskan 4 januari 2008:


Det är tveksamt om den muslimska friskolan Ögårdsskolan håller sig till Skolverkets krav. Skolan är för tillfället under två utredningar och tillsyn av just Skolverket för anmälda oegentligheter. Hoppas att Sydsvenskans Anders Ljungberg fortsätter sin artikelserie om skolan med ett avslöjande reportage i morgon om den muslimska friskolan Ögårdsskolan, eller någon av de två arabiska friskolorna i Malmö.


Ur Skolverkets diabaswebb 4 januari 2008 om Ögårdsskolan:

Diarienummer: 2007:03693 (4)
Verk/pr: 52
Registrerat: 2007-12-05
Ärendemening: Anmälan av skolsituationen vid Ögårdsskolan, Islamic center i Malmö
Avd/Enhet: Tillsynsenheten
Status: Pågående
Ärendetyp: Inkommande


Diarienummer: 2007:03686 (5)
Verk/pr: 52
Registrerat: 2007-12-05
Ärendemening: Anmälan av skolsituation på Ögårdsskolan, Malmö kommun
Avd/Enhet: Tillsynsenheten
Status: Pågående
Ärendetyp: Inkommande

Inga kommentarer: