2008-01-02

Elever från muslimska friskolan kom inte in


Idag 2 januari 2008 har Sydsvenskan ett stort reportage om Sveaskolan i Limhamn. Det är en ny friskola sedan höstterminen 2007. Artiklarna om denna nya malmöfriskola och om ändrade regler för friskolor finns på sidorna C4 och C5 i dagens tidning. Citerar ur den:


"Den nystartade skolan ligger i utkanten av ett industriområde i Limhamn-Bunkeflo stadsdel. Det var egentligen inte där som skolans grundare Catharina Elgh-Linander och Tove Möller ville ha den.

De sökte länge efter en lokal i centrala Malmö. De ville skapa en skola med naturvetenskaplig profil och med ett läge som gjorde den tillgänglig för barn från hela Malmö.

Men det fanns ingen lämplig lokal i centrum så skolan hamnade mest av en slump i Limhamn-Bunkeflo, där det fanns en ledig byggnad. Från den stadsdelen kommer de flesta eleverna."


"Egentligen skulle Geijerskolans elever ha fortsatt på Linnéskolan men när det blev känt att elever från Kroksbäck skulle komma till Linnéskolan valde många av Geijerskolans föräldrar att sätta sina barn i Sveaskolan i stället."


Källa, Sydsvenskan 2 januari 2008:


Vilken slump att Sveaskolan hamnade just i utkanten av stadsdelen Limhamn. Fanns det inte någon annan industrilokal ledig i någon annan stadsdel i Malmö, än den med högst inkomster och mest välartade barn? Dessutom startades Sveaskolan precis lägligt när limhamnsföräldrar inte ville sätta sina barn i Linnéskolan eftersom där skulle börja elever från det stökiga Kroksbäck.


Grundarna till Sveaskolan i Limhamn är jurist respektive studie- och yrkesvägledare. Brukar jurister och SYOs ha naturvetenskap som sitt största intresse? Eller har de valt naturvetenskaplig inriktning för att skolan ska få starta? En friskola måste tillföra något nytt för att godkännas, och ett godkännande måste ju sägas vara också utbildningsaktiebolaget Sveaskolans största intresse. Ingen av de välartade limhamnsbarnen har sökt till Sveaskolan för att skolan är naturvetenskaplig. Att välja naturvetenskaplig inriktning på skolan kan både vara ett sätt att hålla studiesvaga elever utanför och ett sätt att locka studiebegåvade elever som är lätta att tjäna pengar på eftersom de inte ställer till bråk. Andra skolor får ta hand om problemeleverna.


Sydsvenskans journalister har antytt samma egentliga drivkrafter som i denna blogg, fast utan att skriva dem rakt ut, eftersom grundarna hela tiden kan svara andra saker. Det går inte att bevisa hur grundarna egentligen tycker och tänker. Men Sydsvenskan har bara genom sina antydningar och frågeställningar lyckats avslöja Sveaskolan.


Barn från den muslimska friskolan sökte till Sveaskolan också, men kom inte in. Det berodde på två saker. Dels ställde Sveaskolan en massa frågor om hur barnen från den muslimska friskolan var. Därefter avstyrde den muslimska friskolans ledning sina elever till att dra tillbaka sina ansökningar till Sveaskolan och istället gå på vanliga kommunala skolor. Dessa två orsaker är fakta. Vilka motiven för Sveaskolans och den muslimska friskolans agerande var är okänt. Men det finns tydliga förlorare. Den muslimska friskolans elever, som trott att de hade samma chans som alla andra att komma in på den svenska friskolan Sveaskolan.

Inga kommentarer: