2008-01-29

Skolverket söker uppgifter om Ögårdsskolan


Skolverket i Stockholm sökte idag mitt på dagen information om den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö. Det är tjänsten Sitemeter som fångade Skolverkets sökning i Google på "ögårdsskolan". Skolverket har enligt sin hemsida med diarium två pågående ärenden om Ögårdsskolan som handläggs av verkets personal i Stockholm. Skolverket besökte bloggen Muslimska friskolan för att se vad som står att läsa i följande bloggpost:Vilka övriga sidor som Skolverket besökt via Google om Ögårdsskolan eller vilken information Skolverket letar efter kan man bara spekulera om. Så här såg i alla fall Sitemeters träff ut idag:


Visit: 12,822
Domain Name: skolverket.se ? (Sweden)
IP Address: 62.13.78.# (Skolverket)
ISP: Telenor AB
Location: City: Stockholm
Language: Swedish sv
Operating System: Microsoft Win2000
Browser: Internet Explorer 6.0Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Javascript: version 1.3
Monitor: Resolution: 1024 x 768 Color Depth: 32 bits
Time of Visit: Jan 29 2008 12:34:47 pm
Last Page View: Jan 29 2008 12:34:47 pm
Page Views: 1
Referring URL:
http://www.google.se/search?hl=sv&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=%C3%B6g%C3%A5rdsskolan&spell=1

Search Engine: google.se
Search Words: ögårdsskolan
Visit Entry Page:
http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2007/12/konvertit-vljer-bort-grdsskolan.html
Out Click
Time Zone: UTC+1:00
Visitor's Time: Jan 29 2008 12:34:47 pm
Visit Number: 12,822


Inga kommentarer: