2008-01-09

Islamologi som trygghet eller utslagning?


Den muslimska friskolan har på sin förstasida att eleverna läser islamologi för att förstå sin kulturella bakgrund. Islamologin ska också göra eleverna bättre förberedda för en framtid i det svenska samhället och få trygghet i sin identitet.


Eftersom den muslimska friskolan är en f-6-skola, så faller ju detta argument när eleverna går vidare till högstadiet. I staden finns nämligen inget högstadium på någon av de muslimska friskolorna, så eleverna får gå i vanliga högstadieskolor utan islamologi. Innebär det att eleverna helt plötsligt i 7:an blir vilsna när de inte längre har islamologi?


Enligt skolledningen på den muslimska friskolan består tryggheten i islamologiundervisningen helt enkelt att den sker på skolan och i anslutning till en moské. När barnen slutar 6:an kommer vissa att få islamologiundervisning i källarmoskéer istället. Och hade barnen inte gått i den muslimska friskolans årskurs 1-6, så hade de fallit offer för islamologin i källarmoskéerna.


Detta stämmer inte. Eleverna i den muslimska friskolan går hela skoldagarna i den muslimska friskolan med islamologi inbakat i schemat. Efter skoldagens slut går de enligt skolans arabiska och somaliska personal direkt bort till källarmoskéerna tre gånger i veckan. Först framåt klockan 17 kommer barnen hem. Då är det dags för den vanliga läxläsningen som bör vara klar vid 18- eller 19-tiden. Eftersom barnen åker muslimsk skolbuss till den muslimska friskolanskolan som inte ligger där de bor, så måste de gå hemifrån redan vid 7-tiden på morgonen.


Med skolskjuts, skoldag, extratimmar i islamologi i skolan, islamologi i källarmoskéer samt läxläsning blir barnens arbetsdag snarare 10 timmar än 8 timmar. Hur orkar de detta? Det gör de inte. Något måste stryka på foten. De flesta väljer att hoppa över läxorna för att komma ner i en arbetsdag på 8 timmar. Alltså tränger extratimmarna i islamologi på den muslimska friskolan tillsammans med islamologin i källarmoskéerna ut de vanliga skolläxorna.


För varje år halkar den muslimska friskolans elever på grund av all islamologi efter elever som går i vanlig svensk skola. Det är rena motsatsen till ökad trygghet. Raka vägen till lägre kunskap och ett framtida liv i utanförskap. En garanterad biljett till otrygghet. Den islamologiundervisning de får till priset av utslagning går inte att använda i arbetslivet. Chanserna att få arbete i Sverige ökar inte det minsta om man kan Koranen utantill. Blott en på 10 000 kan bli imamer. Islamologi i skolan måste därför ses som världens sämsta studieval.


Hoppas att islamologen Jan Hjärpe är nöjd med vad hans propaganda för islamologi ställt till med för förortens barn i den muslimska friskolan. På denna sida ses han mysa i nätverket TFF (The Transnational Foundation for Peace and Future Research):


På bilden, en företrädare för islamologistudier som vill barnens bästa?


Inga kommentarer: