2008-01-30

Sydsvenskans ledarsida attackerar muslimska friskolor


På gårdagens ledarsida i Sydsvenskan gick Kennet Andreasson under signerat till attack mot bland annat muslimska friskolor. Rubriken lyder: "På olika villkor"


"Ett annat hot mot idén om den likvärdiga och sammanhållna skolan består i de religiösa eller konfessionella skolorna. Förra året fanns det 72 sådana skolor, de flesta på grundskolenivå. Av dem var sextio kristna, nio muslimska och tre judiska. Men märk väl – här handlar det enbart om de skolor som är registrerade som konfessionella och som sökt och har tillstånd för en religiös framtoning. Det finns skolor som saknar sådant tillstånd men som ändå klart och tydligt förknippas med en särskild religiös inriktning."


Källa, Sydsvenskans ledarsida tisdag 29 januari 2008:


De andra skolorna som saknar tillstånd för att vara konfessionella, men ändå tydligt förknippas med en särskild religiös inriktning är främst arabiska, kulturella och somaliska friskolor. De fungerar i stort sett likadant som muslimska friskolor när det gäller islam, men kallar sig språkfriskolor eller kulturella friskolor. De drivs inte av en islamisk församling utan av en islamisk kulturförening, eller en arabisk eller somalisk förening. Innehållet i skolan blir lika mycket islamologi och koranläsning som i de muslimska friskolorna.
Därför är de muslimska friskolorna i praktiken många fler till antalet i Sverige om även dessa räknas in. Malmö har till exempel en muslimsk friskola, men två andra som har samma islamiska inriktning. Antalet muslimska friskolor i Sverige borde alltså multipliceras med 3 för att få korrektare siffror.


Intressant att Sydsvenskan anser att muslimska friskolor är ett hot mot idén om en likvärdig, sammanhållen skola och vill föra fram denna politiska åsikt på sin ledarsida.


Inga kommentarer: