2009-04-27

Folkpartister beställde Rosengårdsrapporten av folkpartist"Regeringen har den 29 november 2007 uppdragit åt Försvarshögskolan med dess Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS) att göra en kunskapsöversikt om förebyggande insatser mot våldsam extremism och radikalisering."


"I uppdraget som genomförs åt Integrations- och Jämställdhetsdepartementet ingår att under 2008 göra en kunskapsöversikt med följande huvuddelar"


Källa, pressmeddelande från Försvarshögskolan 30 november 2007:


Regeringsbeslutet om Rosengårdsrapporten:
IJ 2007 - 3294 - D.


Beslutet att Försvarshögskolan skulle genomföra studien undertecknades 29/11 2007 av folkpartisten Jan Björklund.


Integrations- och jämställdhetsdepartementet leds av folkpartisten Nyamko Sabuni. Hon är ministern vid demokratienheten som mottog rapporten 28 januari 2009 och var med på pressändningen tillsammans med CATS.


Men varför skrev då Jan Björklund under beslutet om rapporten? Jan Björklund är tidigare major och har då utbildat sig till officer på Försvarshögskolan.


Det finns ytterligare en koppling. Chefen för CATS som genomförde Rosengårdsrapporten heter Lars Nicander. Lars Nicander är enligt Veckobladet folkpartist då han arbetat för folkpartiet:


"Folkpartipolitiker

Men inte nog med det. I ett senare inlägg på Newsmill (webbkollega till Veckobladet) slår
Nicander och Ranstorp tillbaka och säger att lundaforskarnas kritik är politisk och inte
vetenskaplig.


Jag tycker det är särskilt intressant att se dem ta till det. Nicander är nämligen i högsta grad
en politisk person – han var innan han gav sig på den nya lovande terroristbranschen chef för
vad som kallades ”Informationskrigskansliet”. Som sådan hade han tänkt sig en daglig
bevakning av nätet: ”man ska se om det finns medvetna felaktigheter som återkommer enligt
ett visst mönster”. Vad han syftade till var ”en sorts kvalitetssäkring av opinionsbildningstendenserna
i det nya snabba medielandskapet”. Vicepresident Cheney skulle inte kunna ha
sagt det bättre.


Och för vilket politiskt parti klappar då Nicanders hjärta? Jo, för folkpartiet så klart. Han
jobbade tidigare där som allmän spindoktor. Jag tror att några av oss som träffat Nicander inte
är så förvånade över hans uttalanden."


Källa, Veckobladet sidan 5, den 6 februari 2009:


"Prop. 1982/83:115 57
ansluler sig till den motivering ledamoten Lars Nicander anför i sin reser­valion i denna fråga."


"Folkpartiets ungdomsförbund (FPU):

En dagersättning pä 30 kr. måste anses som ell minimum för all garante­ra den värnpliktige drägliga ekonomiska förhållanden."
FPU vill vidare klart stödja reservationen angående KB-premien från ledamoten Lars Nicander."


Källa, propositioner och skrivelser i Riksdagen 1982-1983:


Inga kommentarer: