2009-04-18

Rosengårdsrapporten hos åklagare i Malmö


16 april 2009 berättade bloggen hur åklagarmyndigheten i Stockholm City sänt ärendet vidare för överprövning till Skåne:Ärendet om Försvarshögskolans förstörda källmaterial hade i Stockholm diarienummer:

ÅM 2224-2009


Fredag 17 april 2009 mottog Utvecklingscentrum i Malmö ärendet som de därmed övertog. Ärendet har i Malmö fått följande diarienummer hos åklagaren:

ÅM 2393-2009


Den åklagare i Malmö som på Utvecklingscentrum ska överpröva det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten är chefsåklagare Ingela Sörgaard. Hon nås på tjänstetelefon:

040-6646802


Åklagaren i Stockholm som sände ärendet vidare till Malmö heter Anita Kjellén. Till Utvecklingscentrum i Malmö har Kjellén bifogat 4 - 5 sidor bilagor. Dessa är hämtade ur bloggposter från Muslimska Friskolan som handlar om Försvarshögskolan och Rosengårdsrapporten. Framförallt hur källmaterialet påstås ha förstörts.
I
I
I
"Upplägget påminner om den svenska regeringens pågående satsning på att analysera utvecklingen av antidemokratiska krafter i samhället. Senast den 30 juni ska Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen redovisa sin rapport om våldsam extremism inom främst vit makt-rörelsen och vissa vänstergrupper. Redan i januari överlämnade Försvarshögskolans terrorismforskare en kontroversiell kartläggning av radikaliseringen i Rosengård till integrations- och jämställdhetsministern. Nu har den läckta amerikanska underrättelserapporten mötts av en liknande kritikstorm.
Ska man inte kunna vara konservativ utan att bli kartlagd, frustar hökaktiga debattörer på andra sidan Atlanten, liksom de svenska islamologer som dödade debatten genom att hävda att Rosengårdsrapporten svartmålade alla muslimer."
I
I
Källa, Dagens Nyheter fredag 17 april 2009:


Inga kommentarer: