2009-04-01

Islamic Centers stadgar till målsägandenIdag onsdag 1 april 2009 sände Malmö tingsrätt Islamic Centers stadgar till käranden i tvistemålet. Senast 15 april 2009 ska Nordic Modular Leasing AB i Stockholm ha svarat tingsrätten att de har tagit del av underlaget i stadgarna. De har alltså 14 dagar på sig att yttra om de har något att tillföra i saken.


Malmö tingsrätt berättar för bloggen Muslimska Friskolan att målet på detta vis går vidare till kärandesidan. Målsägande ska nu under två veckor se om de finner något i Islamic Centers stadgar som har betydelse för tvistemålet. Det är VDn för moskén Bejzat Becirov som helt ensam innehar rätten att ge fullmakt till det juridiska ombudet Cai Inge Holm att driva Islamic Centers talan.


Eftersom tingsrätten har ont om tider, beräknas en första muntlig förhandling i tvistemålet äga rum någon gång hösten 2009. Enligt tingsrätten har Islamic Center inte visat något tecken på att gå med på målsägandes krav om att betala de 22 obetalda månadshyrorna för sin muslimska friskola Ögårdsskolan.


Alla papper i ärendet är offentliga och kan fås ut av vem som helst genom att besöka Malmö tingsrätt på Kaledegatan i Malmö och gå till enhet 12 som är handläggare. Målnummer är:

T-1387-2009

Inga kommentarer: