2009-04-28

Halal-tvs projektledare anklagar kritikerna för främlingsfientlighetIdag tisdag 28 april 2009 besökte Radio- och TV-verket för första gången bloggen Muslimska Friskolan två gånger enligt Mediacreeper:


Klockan 19.08 besöktes följande bloggpost om Halal-tv:


Därefter gick Radio- och TV-verket till Muslimska Friskolans förstasida på bloggen och läste följande bloggpost om folkpartiet och Rosengårdsrapporten:
Källa, Mediacreeper besök på bloggen Muslimska Friskolan 28/4 2009:"Radio- och TV-verket (RTVV) är en myndighet inom medieområdet. Vi arbetar under Kulturdepartementet.
Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet."


Källa, hemsidan om RTVV:Det RTVV surfade runt för att läsa om var naturligtvis reaktionerna på att Granskningsnämnden för radio och TV igår måndag 27 april 2009 friade Halal-tv: Ärendet har aldrig gåtts igenom i sin helhet av Granskningsnämnden utan blott föredragits av handläggaren Tarek Touma, som framgår av det åtta sidor långa ärendet.En kortare sammanfattning av beslutet återges nedan i ett pressmeddelande från Granskningsnämnden:


"SVT:s Halal-TV var varken partiskt eller osakligt

2009-04-27 Beslut SB 349/09


Efter 33 anmälningar mot SVT:s program Halal-TV prövade Granskningsnämnden om programmet stred mot kravet på opartiskhet eller saklighet. Nämnden friade programmet och konstaterade bland annat att det förhållandet att de tre programledarna medverkade i programmet i egenskap av troende muslimer inte medförde att programmet blev partiskt.


Halal-TV leddes av de tre unga muslimska tjejerna A, B och C. De tog upp frågan om klasskillnader och klasstillhörighet och besökte två stockholmsförorter som enligt dem var exempel på ett rikt respektive fattigt område. Det påstods i programmet att de ”rikare blivit rikare och att de fattiga blivit fattigare”.


33 anmälningar kom in till Granskningsnämnden. Anmälarna menade bland annat att SVT bröt mot kravet på opartiskhet genom att låta tre troende muslimer leda programmet. Några av anmälarna ansåg också att programmet hade en tydlig vänsterinriktning. Flera anmälare kritiserade också att påståendet om att de fattiga skulle ha blivit fattigare var osakligt.


Enligt Granskningsnämndens mening framgick det av programmets inledning och dess karaktär i övrigt att utgångspunkten var att låta A, B och C skildra sina egna personliga iakttagelser och erfarenheter av det svenska samhället. Därför kunde de inte anses vara sådana företrädare för programföretaget för vilka kraven på opartiskhet och saklighet gäller fullt ut. Enligt nämndens mening kunde det inte anses strida mot kravet på opartiskhet att behandla ämnet om klasskillnader på det sätt som skedde. Nämnden ansåg inte heller att programmets utformning i övrigt eller det förhållandet att A, B och C medverkade i egenskap av troende muslimer stred mot kravet på opartiskhet.


Inte heller stred inslaget enligt nämnden mot kravet på saklighet.


AKTUELLA BESTÄMMELSER


SVT ska bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i televisionen (5 § i sändningstillståndet). Kravet på opartiskhet innebär enligt Granskningsnämndens praxis bland annat att kontroversiella ämnen eller händelser inte får behandlas ensidigt, det vill säga så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar ett program eller inslag. Det är tillåtet att skildra ett ämne från en speciellutgångspunkt, men i så fall bör detta klart framgå av programmet eller programpresentationen. Kravet på opartiskhet tillämpas enligt nämndens praxis i princip fullt ut på programledare, reportrar och andra som genom sin ställning i ett program kan uppfattas som företrädare för programföretaget. Bestämmelsen innebär bland annat att en programledare eller reporter inte får göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Med hänsyn till den vidsträcktayttrandefriheten kan kraven ställas lägre i fråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade tillfälliga medverkande.


Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.


Handläggare: Tarek Touma, telefon 08-606 79 77


Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se

Redaktör: webbmaster@grn.se"Källa, Granskningsnämnden 27/4 2009:


Enda anledningen till att Halal-tv friades var för att programledningen ljög. Först presenterades Cherin Awad som programledare. När programledningen insåg att man inte kan annonsera efter tre troende muslimer och samtidigt hävda att de tre programledarna är objektiva, döptes de vips om till att kallas medarbetare. Så lätt var det. Triumferande kan därför lögnaren Gunnar Hofverberg nu som projektledare för Halal-tv kalla kritikerna för främlingsfientliga i dagens Expressen:


"Debatten kring SVT:s "Halal-tv", där tittarna fick följa tre unga muslimska kvinnors utforskande av Sverige och sin tro, gick hög och programmet anklagades för bristande opartiskhet. En rad bråk blossade upp och inte mindre än 33 anmälningar inkom till Granskningsnämnden.


"Debatten blev vulgär"

Men nu frias SVT-produktionen helt.

- Det är skönt. Jag är lättad och glad. Det här betyder dessutom att det framgått att de tre tjejerna inte var programledare, utan att vi fick följa med dem i deras vardag, säger Gunnar Hofverberg, som var projektledare.

Han fortsätter:

- Det här blev ju något utöver det vanliga. Jag tyckte att debatten om programmet ibland blev vulgär, med inslag av främlingsfientlighet."


Källa, Expressen tisdag 28 april 2009:Bloggposter om Halal-tv:


Inga kommentarer: