2009-04-20

Muslimsk friskola får tillståndet återkallat
Skolinspektionen kommunicerar numera med konkursförvaltaren för Alnour International School. Tillståndet att bedriva friskola drar nu Skolinspektionen in. Skattebetalarna får stå för notan när en halv miljon kronor fattas som Luleå kommun betalat ut. Bristande pedagogisk insikt hos rektor, samt otillräcklig kompetens hos flertalet lärare och avsaknad av stabilitet i skolan fällde avgörandet. Men rektorn Mohamed Gabra påstår sig inget veta utan vill genom sitt handelsbolag fortsätta med en ny muslimsk förskola.


Artikel i Norrländska Socialdemokraten fredag 17 april 2009:"Är det verkligen inte dags att med kraft ta tag i de fullkomligt osannolika orättvisor, som följer av det nu rådande parallellskolsystemet?
När skall arbetarpartiet socialdemokraterna reagera?
Gör det tydligt nu!"


"Häromdagen läste vi, att friskolan Alnour International School i Luleå har försatts i konkurs Skulden uppges vara en halv miljon kronor, som mycket bättre hade behövts för att hjälpa barn med svårigheter.Det är självklart att vi som skattebetalare bli mycket bekymrade, när vi därtill har kunnat läsa att fristående skolor utestänger mängder av elever, bl.a. de barn som har särskilda behov, som är handikappade, som har föräldrar med liten plånbok m.fl., m.fl.Källa, socialdemokraten CG Carlssons blogg lördag 18 april 2009:


Inga kommentarer: