2009-04-16

Rosengårdsrapporten till Utvecklingscentrum för överprövning


Tisdag 14/4 2009 beslutade åklagare Anita Kjellén att en överprövning av Rosengårdsrapporten ska ske:


Idag torsdag 16 april 2009 berättar Anita Kjellén följande för bloggen Muslimska Friskolan. Efter att själv ha tagit en andra översyn på polisanmälan om Rosengårdsrapporten, finner Kjellén ingen anledning att ändra på sitt eget beslut att lägga ner anmälan.


Men, för att någon utomstående ska se på saken har Kjellén nu sänt ärendet till Utvecklingscentrum i Skåne. Där ska en åklagare i Malmö på Kjelléns inrådan besluta om man ska gå vidare i ärendet eller inte. Kjellén vill nämligen inte själv yttra sig om sitt eget nedläggningsbeslut.


Åklagarmyndigheten i Malmö, avdelningen för Utvecklingscentrum som handar överprövningar, ska själv besluta om att inleda förundersökning eller inte mot Försvarshögskolan.


Polisanmälan:
0201-K29877-2009

Åklagarmyndighetens nummer:
ÅM 2009/2224


Inga kommentarer: