2009-04-14

Åklagare överprövar Rosengårdsrapporten


JO utreder sedan 17 mars 2009 två anmälningar mot Försvarshögskolan som förstörde källmaterialet till Rosengårdsrapporten. Diarienummerna är:

704-2009 & 705-2009


Parallellt finns ett liknande ärende hos polis och åklagare.


Det är kriminalinspektör Kerstin Svensson vid Norrmalmspolisen som själv torsdag 2 april 2009 fattade beslutet att sända ärendet till åklagare för prövning.


Tisdag 7 april 2009 berättade Norrmalmspolisen att det fanns en notering i ärendet med diarienummer:


0201-K29877-2009


Noteringen är Kerstin Svenssons och bekräftar att hon 2/4 2009 sänt ärendet via RAR till överprövning hos åklagare.


Torsdag 9 april 2009 beslutar åklagare Anita Kjellén att lägga ner kriminalinspektör Kerstin Svenssons överprövning. Hos City åklagarkammare i Stockholm har ärendet diarienummer:


ÅM 2009/2224


Senare på torsdagen 9 april 2009 beslutar åklagare Kjellén att överprövning av hennes egen nerläggning av ärendet ska ske.


Åklagare Anita Kjellén bestämmer sig för att under vecka 16 2009, 14-17 april åter se om det finns nya uppgifter i ärendet. Kjellén berättar för bloggen Muslimska Friskolan att hon inte är bekant med vad Rosengårdsrapporten är för något eller varför den skrevs.


Kjellén får tipset att söka i bloggen Muslimska Friskolan med sökordet Försvarshögskolan för att se olika bloggposter:

Kjellén söker torsdag 9 april 2009 i bloggen och läser flera bloggposter om Försvarshögskolan och Rosengårdsrapporten. Det framgår av Creeper Myndighetsbesök 9/4 2009:
Källa, Creeper Myndighetsbesök för bloggen Muslimska Friskolan. Tryck på länkarna ovan med adressen "muslimskafriskolan.blogspot.com" så ses vilka länkar som åklagare Anita Kjellén läste:

http://gnuheter.com/creeper/site/muslimskafriskolan.blogspot.com


Egentligen vill åklagare Kjellén inte alls göra någon överprövning nu utan invänta JOs beslut hösten 2009. Men eftersom de inblandade på Försvarshögskolan verkar minnas dåligt eller ge svar som inte går ihop, finns det anledning att se på ärendet redan nu så att inte minnet är totalt försvunnet hos de inblandade. Därför beslutar hon denna vecka 16 2009 om det finns anledning att inleda förundersökning i överprövningen eller inte.

Kjellén säger att anmälningsmaterialet är knapphändigt, men hon inser snabbt att förstörande av källmaterial kan ha konsekvenser för om en rapport kan användas eller om åtgärder i Sveriges problemområden får dröja för att forskarna blir oense. Åklagaren säger att det inte behöver vara lagligt att förstöra källmaterial, bara för att islamologerna inte hade hunnit begära ut det innan Försvarshögskolan påstår sig ha förstört källmaterialet.

Inga kommentarer: