2009-04-15

Käranden begär anstånd i tvisten med Islamic CenterNordic Modular Leasing ABs advokat Harry Steinmann begär anstånd i sitt yttrande till Malmö tingsrätt. Senast 15 april 2009 skulle käranden Nordic Modular Leasing AB i Stockholm ha svarat tingsrätten att de har tagit del av underlaget i stadgarna.


Målsägande skulle under två veckor se om de finner något i Islamic Centers stadgar som har betydelse för tvistemålet. Det gäller uppgiften att VDn för moskén Bejzat Becirov helt ensam innehar rätten att ge fullmakt till det juridiska ombudet Cai Inge Holm att driva Islamic Centers talan.


Tvistemålet har ärendenummer:

T-1387-2009


Men målsägandes advokat Steinmann begär anstånd från 15 april 2009 till 30 april 2009 när han ska yttra sig om Islamic Centers stadgar. Troligen är stadgarna ett sammelsurium som tar tid att sätta sig in i.


Sekreteraren för tvistemål på enhet 12 vid Malmö tingsrätt som handlägger detta ärende, kan nås på telefon:

040-353353


Advokaten som driver ärendet, Harry Steinmann kontaktas här:Tvisten gäller 22 obetalda månadshyror för Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan.


Inga kommentarer: