2009-04-02

Polisen överprövar Försvarshögskolans källmaterial
Norrmalmspolisen i Stockholm begär nu en överprövning av den nedlagda polisanmälan mot Försvarshögskolan. Idag lämnar polisen in en begäran till åklagare att fallet ska granskas. Polisanmälan gäller att Försvarshögskolan förstört källmaterialet till Rosengårdsrapporten som inte bara islamologer, utan även andra vill se.


Polisanmälan har diarienummer:

0201-K29877 för år 2009Polisen säger till bloggen Muslimska Friskolan att anmälan först lades ner av två förklarliga skäl:

1. Dels var anmälan för knapphändig.


2. Dels var anmälaren anonym och polisen kunde därför inte kommunicera med anmälaren.Idag tog polisen del av bloggen Muslimska Friskolans uppgifter om hur de inblandade medarbetarna på Försvarshögskolans versioner om det förstörda källmaterialet går isär. Polisen har mirakulöst också lyckats kommunicera med anmälaren. På så vis är fallet inte längre knapphändigt. Det finns oklarheter som bör undersökas. Dessutom finns det en anmälare som kan förklara vad den vill.Polisen klargör för bloggen att en polisutredning av åklagare kan ske även om JO redan har en pågående undersökning av det förstörda källmaterialet:

Polisen anser att JOs utredning och svar inte behöver inväntas. Polisen önskar att åklagaren självständigt direkt prövar om en förundersökning behöver inledas om brott.Onsdag 1 april 2009 fick bloggen ytterligare ett samtal med Försvarshögskolans hjälpsamma jurist Susanna Broms. Juristen vill inte yttra sig om källmaterialet får förstöras eller inte. Men hon säger att den som är ansvarig för rutinerna är skolans rektor Mats Ericson. Broms säger till bloggen att hon tror att rektorn är insatt i alla turer i ärendet. Om någon på Försvarshögskolan mot förmodan gjort något fel får den ta konsekvenserna av sitt handlande. Juristen säger även fler saker. Men med hänsyn till hennes integritet lämnas det inte ut här. Susanna Broms förefaller vara en snäll och rättvis person som sköter sitt arbete väl.Det som komplicerar Försvarshögskolans förmåga att svara sant till JO är följande. Lars Nicander säger att han är den ende som förstörde källmaterialet 26 januari 2009. Han tog beslutet själv, diskuterade det inte med någon och lät på egen hand tugga sönder det. Därför kan rektor Mats Ericson och juristen Susanna Broms endast vända sig till Nicander när de ska skriva ihop svaret till JO. Ingen annan än Nicander vet ju hur det gick till.Problemet är bara att Nicanders versioner om hur det gick till och när det skedde samt vem som utförde destruktionen går isär. I hans mejlsvar till islamologen Leif Stenberg uppger Nicander en helt annan version. Vågspelet för Mats Ericson blir därför om han kan lita på Nicanders utsaga eller inte samt huruvida den rättrogne juisten kan klura ut vilken av Nicanders versioner som är sann.Det var nyligen som ett annat märkligt ärende på Försvarshögskolan dök upp, som SÄPO fick ta itu med. En misstänkt colombiansk agent dök hösten 2008 upp på Försvarshögskolan och utövade psykologisk krigföring med hjälp av datorerna:"Ingen politiker, tyckare eller journalist i det här landet vågar yttra sig riktigt frimodigt om något invandringsaktigt.

Ranstorp-rapporten om Rosengård presenterade otrevliga fakta om en minoritet av muslimer, invänder ni. Den verkar tyvärr aningen fantasifull och nu är hursomhelst materialet strimlat."


Källa, krönikören och kriminalreportern Maria Rydhagen på Kvällsposten onsdag 1 april 2009:Onsdag 1 april 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan mejl av en tidning som ville veta allt om datumen då källmaterialet förstördes och ljugargänget på Försvarshögskolan.Bloggen har fått uppgifter av Försvarshögskolan att de räknar med en lugn JO-utredning som inte biter på dem där de kan svara utslätat utan att ange sig själva. Det är möjligt om Försvarshögskolan undviker att skriva vem som förstörde källmaterialet och vilket datum det skedde. Låt oss hoppas att de inte lyckas lura JO och polisen med det.Onsdag 1 april 2009 fortsatte anställda på Integrations-och jämställdhetsdepartementet som beställde Rosengårdsrapporten, att läsa bloggens poster om det förstörda källmaterialet. Utredningarna kommer att ha betydelse för om integrationsminister Nyamko Sabuni kan använda rapporten med trovärdighet eller ej. Sabuni är aktuell angående tjänstemäns och politikers säkerhet:Inom kort kommer mer hjälp från andra bloggar förhoppningsvis att tillkomma för att få klarhet om Försvarshögskolan. Bloggen Muslimska Friskolan behöver hjälp från bloggar och medier att få ut informationen. Annars lyckas Försvarshögskolan att utelämna just de saker de redan nu ljuger om. Bloggen har inte för avsikt att lägga sig i om slutsaterna i Rosengårdsrapporten stämmer eller inte. Men Sverige har ingen användning för forskning eller rapporter som förstör källmaterial och ljuger om det, så att varken förespråkare eller kritiker kan dra säkra slutsatser. Rosengård är i behov av källmaterial som tål att visas upp. Utan det dröjer åtgärderna.Två saker bör komma i media som tidigare inte stått att läsa. Uppgifterna om hur Försvarshögskolan med uppsåt ljuger för att vilseleda allmänheten. Samt hur polisen nu vill att åklagare ska pröva ärendet. Så länge inte media granskar saken, så kan Försvarshögskolan strunta i vad små bloggar avslöjar och fortsätta föra folket bakom ljuset. Försvarshögskolans medarbetare är myndighetspersoner. Det kan väl inte vara tillämpligt att de ljuger? Vilken tidning eller bloggare som helst är välkommen att gratis utan att fråga, sno allt material de finner på denna blogg utan att ange källa. Det är nästan otroligt hur media dag efter dag löst tycker till med samma argument om Rosengårdsrapporten, och inte hittar till små bloggar som kan förse tidningsläsare med ny information som för diskussionen framåt. Mer information fås genom att kontakta bloggen på e-postadress:Inga kommentarer: