2009-04-16

JO startar ny utredning mot Försvarshögskolan


Onsdag 15 april 2009 startade justitieombudsmannen ytterligare en utredning mot Försvarshögskolan.


Diarienumret är:
1852 - 2009


Sedan mars 2009 pågår två JO-utredningar mot Försvarshögskolan som gäller det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten. De har diarienummerna:

704 - 2009
705 - 2009


Samtliga tre ärenden handläggs av JOs jurist Mathias Wastesson.


Den helt färska utredningen hos JO baseras på en anmälan av en privatperson i Stockholm.


"Det här med meddelarfrihet, är det något som tillämpas vid Försvarshögskolan?"


Så lyder rubriken i anmälan. I anmälan hänvisas till en bloggpost hos Muslimska Friskolan som har namnet:


"Försvarshögskolan ljuger om Rosengårdsrapporten"


31 mars 2009:


Nedanstående citat från bloggposten 31/3 2009 är det som anmälan bygger på:"Eftersom Dos Santos uppmanade bloggen att återkomma med fler frågor, så följde bloggen rådet. Hon verkade nämigen så insatt i förstörandet av källmaterialet. Redan dagen efter, 25 mars 2009 återkom bloggen till Dos Santos. Hon fick frågan hur hon kan veta att källmaterialet förstördes 26 januari 2009. Dos Santos är dagen efter inte lika öppen längre. Hennes svar blir att hon inte kan svara eftersom hon sitter i möte. Hon ägnar lång tid åt att vilja ha kontaktuppgifter till bloggen, men säger sig inte ha tid att svara på den korta frågan. Hon säger att det sitter andra människor runt henne som kan höra hennes svar.


Därefter tar Dos Santos bort hänvisningen till sitt mobilnummer från sin telefonsvarare på arbetet. Ingen gång på tre dagar svarar hon. Måndag 30 mars 2009 får bloggen tag i Dos Santos igen. Frågan hon lovat svara på om hur hon vet att källmaterialet förstördes 26/1 2009, vägrar hon svara på. Dos Santos säger att forskarna blivit tillsagda att de inte får svara på frågor om det förstörda källmaterialet för att JO undersöker saken. Bloggen frågar Dos Santos om det är juristen på Försvarshögskolan som sagt det. Dos Santos svarar ja.


Efter Lars Nicander och Josefine Dos Santos kommer Försvarshögskolans jurist Susanna Broms.


Susanna Broms berättar 30 mars 2009 för bloggen Muslimska Friskolan att hon inte förbjudit vare sig Josefine Dos Santos, eller några av de andra forskarna att uttala sig om det förstörda källmaterialet. Broms säger att en JO-utredning inte hindrar att någon svarar på frågor. Broms tilläger att hon som jurist varken kan eller får hindra forskarna på Försvarshögskolan att uttala sig eftersom de har meddelarfrihet. Hon säger att hon inte ens diskuterat saken med forskarna."


Källa:JO-anmälaren tar fasta på att Josefine Dos Santos hänvisning om att personalen inte får yttra sig lämnar tre alternativ:


1. Försvarshögskolans jurist har munkavlat personalen

2. Någon annan på Försvarshögskolan har munkavlat personalen

3. Ingen har munkavlatsEnligt anmälaren är alternativ 1 osannolikt. Dessutom berättade Försvarshögskolans jurist Susanna Broms att ingen hindras från att yttra sig.


Alternativ 2 är sannolikt skriver anmälaren.


I alternativ 3 skulle Dos Santos utsaga vara osann.


Anmälaren menar att om någon munkavlats enligt alternativ 1 och 2 så är det antingen olagligt eller brottsligt.


Men om Dos Santos enligt alternativ 3 felaktigt skulle ha uppgett att juristen förbjudit personalen att yttra sig, så kan Dos Santos yttrande antingen vara olagligt, brottsligt eller olämpligt.


Anmälaren menar att det givetvis står Dos Santos fritt att svara på frågor eller vägra om hon vill. Men anmälaren vill att JO ska utreda om ovanstående säger något om hur den från år 2008 med högskolestatus uppgraderade Försvarshögskolan fungerar. Eller om uttalandena är specifika just för den lilla krets på Försvarshögskolan runt Lars Nicander, Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos.


Inga kommentarer: