2009-04-27

Imamutbildade soldater ska stoppa pirater"Tre svenska krigsfartyg är nu på väg till vattnen utanför Somalia för att trygga FN:s mattransporter till landet. Somalierna i Sverige är positiva till den svenska insatsen, men problemen i Somalia löses inte med livsmedelsförsörjningen, menar många svensksomalier. Det krävs ett internationellt engagemang för att skapa lugn och ro i landet.
På en konferens nyligen i Bryssel kunde givarländerna enas om nya pengar som stöd för att stärka säkerheten i landet och om möjligt skapa någon form av lag och ordning. Över 250 miljoner dollar ställer givarna upp med, enligt EU-kommissionären för utveckling och bistånd Louis Michel, och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon välkomnar beslutet."


"De tre svenska marina fartyg som nu är på väg ner till Somalia, två korvetter och ett understödsfartyg som ska börja operera i mittena av maj månad. 152 personer, både män och kvinnor, har rekryterats till den fyra månader långa tjänstgöringen ombord. De senaste veckorna har de slututbildats vid Svea livgarde i Kungsängen.


Under utbildningen har besättningen bland annat fått information av en imam om den muslimska tron och vad man bör tänka på."


Källa, Sveriges Radio International måndag 27 april 2009:


Lyssna till radioinslaget där en svensksomalier säger att problemet i Somalia inte är livsmedel utan laglösheten::
Läs om bakgrunden hur en imam vid den muslimska friskolan Al-Azharskolan utbildar de svenska soldaterna:
Inga kommentarer: