2009-04-03

Humanisterna bemöter Sveriges Islamiska Skolor"Det krävs inte mycket fantasi för att inse att glidningar i formuleringar, vinklad historieskrivning, bönestunder och ritualer, samt det blotta faktum att hela miljön av föräldrar, imamer, präster, lärare och barn av troende med samma syn, totalt sett gör det mycket svårt att tillägna sig alternativa uppfattningar än den som dominerar under kanske hela uppväxten.""En tidigare sakkunnig på skoldepartementet har till och med tillstått att man inte vågade undersöka och kritisera muslimska skolor av rädsla för att bli anklagade för rasism.
Precis som Abdirisak Waberi, ordförande i Sveriges Islamiska Skolor, försöker skrämma svenskar med rasiststämpel när han saknar argument i sin artikel (30/3). Så mycket för den kontrollen av vårt obligatoriska skolsystem.""Hur ser man på krav om intakt mödomshinna och självbestämt sex före äktenskapet eller på förekomsten av barnäktenskap på de Islamiska religiösa friskolorna? Frågorna och farhågorna är många.Vem kan säkerställa barnens rätt till den kunskapsförmedling och demokratiska fostran, som är själva meningen med en obligatorisk skolgång? Den Islamiska symbolflaggan för kvinnoförtrycket (slöjor) på skolflickor är ytterligare en sak som är svårförenlig med lika syn på könen, eftersom själva den religiösa motiveringen bakom slöjan är att kvinnor ska dölja sig för män - en dubbelt fördomsfull sexism (kvinnor är enbart sexobjekt, män är okontrollerade könsvarelser), djupt olycklig för vårt samhälle att upprätthålla.""Vi hänvisar Abdirisak Waberi att titta på Evin Rubars dokumentär film om Islamiska skolor "I skolans våld", där man (via dold kamera)i programmet kan se och höra rektorerna för olika Islamiska skolor öppet stödja barnmisshandel, könsstympning och kvinnofientliga könsroller och annat som strider mot både skollagen, socialtjänstlagen, anmälningsplikten och andra allmänna lagar.Ett rent produktionscenter för hedersrelaterat våld. Evin Rubar verkligen har lyckats på ett skickligt och kirurgiskt sätt genomskåda dubbelmoralen, spelet under bordet och att visa upp hela det stora hyckleriet till beskådning för etablissemang och allmänhet."Sara Mohammad

Ordförande för Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen och Styrelseledamot i Humanisterna


Staffan Gunnarson

Förbundssekreterare i HumanisternaKälla, Sveriges Television Opinion torsdag 2 april 2009:


Inga kommentarer: