2009-04-03

Imam vill ha sex med 13-åringar"Flera unga muslimska flickor i Finland har tvingats gifta sig med äldre män. Juristen Husein Muhamed fördömer de här äktenskapen. Imamen Chehab Khodr visar förståelse.


Aamulehti skrev på onsdagen om att imamen Chehab Khodr på 90-talet vigt en 14-årig flicka och en 20-årig man, med Justitieministeriets lov.


– Det var inte så. Hon var 16 år gammal, säger han då Hbl ringer upp.


Den tjänsteman som ska ha beviljat lovet är på semester och gick inte att nå i går, men på en annan avdelning betonar lagstiftningsrådet Markku Helin att ett sådant äktenskap inte skulle vara giltigt i Finland.


– Enligt finsk lag ska man vara 18 år gammal för att kunna ingå äktenskap. Det går att få dispens om man är yngre och det finns vägande skäl. Men jag tror inte att Justitieministeriet skulle ge dispens om en flicka bara var 14 år gammal."


"Frågan om minderåriga och islam har aktualiserats sedan Sannfinnländarnas stadsfullmäktigeledamot Jussi Halla-aho åtalats bland annat för att ha kopplat ihop islam och dess insititutioner med pedofili.


Chehab Khodr slår bort anklagelsen och påpekar att pedofili är ett allvarligt brott i muslimska länder, om det sker utanför äktenskapet. Däremot ser han inga problem i att en 13-åring eller till och med en yngre person gifter sig - om den jordiska lagen tillåter det.


– Varför skulle 13 år inte vara en bra äktenskapsålder om personen tillhör en kultur där detta är praxis? Här kan man gå i säng i den åldern. Då är det bättre att vara gift så att det finns ett ansvarstagande i förhållandet, om det till exempel skulle resultera i ett barn.


Han förstår att hans åsikter kan väcka debatt.


– De här tankarna motsvarar inte den kultur och de värderingar finländarna eller västvärlden har. Men man måste kunna förstå att andra värderingar och seder gäller i andra länder."


Källa, finska Huvudstadsbladet fredag 3 april 2009:Kyrkans Tidning fredag 3 april 2009:
http://www.kyrkanstidning.com/nyheter/debatt_i_finland_om_vigsel_av_minderariga_0_9356.news.aspx

Inga kommentarer: