2009-04-20

Sabunis asylpolitik telefonavlyssnadYoav Bartal är den som tar emot medias frågor om Rosengårdsrapporten när det gäller pressträffen:Bartal är pressekreterare hos integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni vars departement beställde Rosengårdsrapporten. 7 april 2009 fick bloggen Muslimska Friskolan sent på eftermiddagen en intervju med pressekreterare Bartal, såsom redovisades i bloggposten 7/4 2009:Men tidigare vid lunchtid 7 april 2009 sökte bloggen Muslimska Friskolan Bartal. Han tog upp sin mobiltelefon och stängde av den, trodde han. Mobilnumret han kontaktades på var 070-357 51 94. Bloggen hörde Bartal ta upp luren. Bloggen ropade hallå flera gånger eftersom ingen svarade. Efter en liten stund förstod bloggen emellertid att Bartal försökt lägga på luren eller stänga av sin mobil, men tryckt på fel knapp.


Då hördes något intressant. Nyamko Sabuni och troligen en rådgivare, sekreterare eller sakkunnig som är kvinna diskuterade asylpolitik och vad de ansåg om de andra partierna och departementen i ungefär en halvtimma, innan Yoav Bartal på nytt behövde använda sin mobiltelefon och samtalet bröts. Nedanstående är minnesanteckningar från ett oavsiktligt avlyssnande av Nyamko Sabunis samtal om asylpolitiken mellan klockan 12.35 och 12.59 den 7 april 2009. Nedan tas även lite mindre intressant med från minnesanteckningarna, för att ge en trovärdig bild av hur samtalet förflöt.


Först befinner sig Bartal, den som härefter benämns som den sakkunniga kvinnan och Nyamko Sabuni i ett samtal. Klockan är 12.35. Ämnet som behandlas är Stockholmsprogrammet. Förklaring ges i två citat från andra käll0r:


"Tidpunkten sammanfaller också med det svenska ordförandeskapet och arbetet med det s k Stockholmsprogrammet som ju syftar till att vidareutveckla och förbättra det gemensamma europeiska asylsystemet."

Källa, Tema asyl & integration 26 mars 2009:


"Fru talman! Vi socialdemokrater anser att politik skapas utifrån grundläggande värderingar, inte utifrån populistiska utspel. Vi ser med oro på den utveckling som i dag sker inom asyl- och flyktingpolitiken i Sverige och i Europa. Om EU ska ha en gemensam asyl- och flyktingpolitik måste den vara rättssäker, human och utgå från mänskliga rättigheter. Här ser vi att det går i en mer restriktiv riktning.


I juli månad kommer Sverige att ta över ordförandeskapet och inneha det under ett halvår. Under det halvåret ska vi besluta om det så kallade Stockholmsprogrammet som gäller den gemensamma asyl- och flyktingpolitiken. Sverige måste vara drivande för att en gemensam asyl- och flyktingpolitik ska utgå från de grundläggande värderingarna. Jag är tveksam, med facit i hand och med tanke på det som hänt tidigare, om det verkligen blir så, men jag hoppas verkligen att man fortsätter att driva frågan."


Källa, interpellationer fredag 17 april 2009:

"socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik (skr. 2008/09:33).
Anf. 1 MAGDALENA STREIJFFERT (s):"
I interpellationen ovan sade därefter flera olika partiers riksdagsmän samt migrationsminister Tobias Billström vad de ansåg om Stockholmsprogrammet.Bloggen Muslimska Friskolan fortsätter nu att redogöra för vad som sades från och med klockan 12.35 den 7 april 2009. De tre; pressekreteraren, Sabuni samt den sakkunniga kom fram till att Stockholmsprogrammet är okontroversiellt. Den sakkunniga föreslår för Sabuni att de ska ligga lågt så att övriga i regeringen inte vet vad de tänker på integrations- och jämställdhetsdepartementet (förkortning hädanefter: IJD) om asylpolitiken i Stockholmsprogrammet. Sabuni instämmer. De säger att de delar frågan med justitiedepartementet som alltid vill bestämma över dem. Även när det gäller frågor som egentligen tillhör IJD.De berättar om den 25 maj 2009 då de ska åka till Göteborg. De undrar om de ska åka med bara för att genomföra ett etableringssamtal. De vill dela upp det och ha ett gemensamt besök på förmiddagen den 25 maj 2009.Därefter kommer samtalet mellan den sakkunniga och Sabuni in på medborgarskapsdirektion. Pressekreterare Bartal har nu lämnat rummet, alternativt sitter helt tyst i tjugo minuter. På något vis är hans mobiltelefon kvar nära Sabuni och den sakkunniga.Både Sabuni och den sakkunniga kvinnan beklagar sig nu över justitiedepartementet. De säger att ledningen från justitiedepartementet undrar om integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJD) är intresserade över att få in sina ståndpunkter. De säger att det inte går att utreda kunskapstester och Sabuni undrar över upplägget.Sabuni menar att hennes eget departement måste tjafsa med justitiedepartementet. Hon säger att det finns meningsskiljaktigheter mellan IJD och justitiedepartementet. Sabuni säger att första omgången är justitiedepartementet emot förslaget från IJD. Utredningen tar ändå med förslaget. Justitiedepartementet vill då ta bort det som IJD har som grund för sin linje. Två eller tre saker ser Sabuni som stora som inte går att ta bort i förslaget. Sabuni säger att justitiedepartementet inte vill kompromissa. De säger nej till IJDs förslag.Sabuni undrar därefter vad som är rätt ingång för att bemöta justitiedepartementet. Sabuni frågar sin sakkunniga om de ska uttrycka förvåning.Den sakkunniga svarar att de inte ska uttrycka förvåning utan titta på starkare medborgarskap. Den sakkunniga säger att hon tror att justitiedepartementet bara kommer att skicka tillbaka IJD förslag. Hon menar att de ska titta på båda alternativen, om de ska ha med dem.Sabuni föreslår att de ej ska lägga fram utredningen de inte tycker håller.Därefter tar duon upp morgondagens möte (8/4 2009). En av dem undrar hur de ska göra i sitt mejl, att på programmet beskriva om Sabuni vill vara med och diskutera vilken roll den kommer att vara.How shall we live together in burden?, svarar sakkunniga.Sabuni ber att få en kopia, så ska hon läsa igenom det dagen därpå.Den sakkunniga ber därefter Sabuni om ett svar på varför svenska språket är viktigt för integration.Sabuni funderar ett tag och kommer inte på något svar.Två frågor om politisk karaktär kommer upp. De undrar varför inte alla vill lära sig svenska. Sabuni och den sakkunniga diskuterar att det finns olika fraktioner. Därefter undrar de vilken väg de ska gå. De måste bestämma sig nu innan. Sabunis sakkunniga säger att annars blir det tjafs med moderaternas partisekreterare Per Schlingmann och kvinnoförbundet. Sakkunniga föreslår att regeringens samordningsgrupp inte ska få se på det. De två diskuterar hur alla förslag tyvärr måste gå genom moderaternas partisekreterare Per Schlingmann som gör överenskommelser svårare mellan allianspartierna. De uttrycker sitt ogillande om Schlingmanns politiska inflytande.Sabuni svarar att de ska föreslå samordningsgruppen i regeringen att de nu måste formulera ett förslag om svenska språket som viktigt för integrationen.Sabuni undrar vilka förslag de ska lägga om svenska språket och lägger till att de på tjänstemannanivå inte kommer att tro på det. Hon säger att man ska stryka på politisk nivå och ställa dem inför ett faktum.Den sakkunniga säger att andra departement får komma med förslag. Den Sakkunniga kvinnan fortsätter med att hon och Sabuni och IJD inte tror på kvotering som andra departement gör.Sabuni vill att de ska säga till samarbetspartierna att så här ser det ut. Sabuni ondgör sig därefter över att de måste kolla upp med framförallt moderaterna hela tiden. Sabuni säger att kristdemokraterna och centern inte bråkar så mycket som moderaterna. Sabuni vill se hur folk reagerar när förslaget kommer upp.Den sakkunniga föreslår en gemensam beredning för kännedom där alla får tycka till, om de får information blir de lugna.Sabuni säger att då vet de.Sabuni funderar därefter högt över varför regeringen ska tvinga på invandrare svenska språket. Varför är egentligen språkkunskaper viktiga för integrationen, undrar hon.Någon av de två hänvisar därefter till DN Debatt och invandringen. En av de två frågar sig därefter varför invandrare ska tvingas flytta dit jobben finns. Den sakkunniga kvinnan skrattar efter frågan.Sabuni och hennes sakkunniga diskuterar att media hittar på. De vill inte kolla vad media kan utan vad media skriver. De talar därefter om en medarbetare de söker och funderar på som är en toppkandidat och ledarskribent på en tidning. De säger att de ska avvakta lite.Därefter tar Sabuni upp något hon läst i Expressen samma dag 7 april 2009. Sabuni tycker att artikeln är löjlig och återger om skådespelerskan Kate Winslet och hennes kurvor. Sabuni berättar att Winslet jämförs med anorektiker i artikeln. Sabuni säger att artikeln är skriven av chefredaktören för Bon.Bloggen Muslimska Friskolan hittar artikeln som Sabuni tog upp och citerar från den:"STORLEKEN HAR BETYDELSE. Bantning och smal-idealet är ute, skriver i dag moderedaktören Madelaine Levy. Årets kommande stilikoner blir i stället Kate Winslet och hennes kurvor, och bredhöftade Joan i tv-serien Mad men"


"Som Sunday Times Style nyligen konstaterade är nämligen det kommande årets bastanta stilikoner bredhöftade kedjerökande Joan i tv-serien "Mad Men", kurviga Oscarvinnaren Kate Winslet, och så popstjärnan M.I.A. som uppträdde på Grammygalan bara tre dagar innan hon födde sin första son."


Källa, Expressen 7 april 2009:Pressekreteraren Yoav Bartal kommer nu in i rummet eller samtalet igen efter tjugo minuters frånvaro. Klockan är nu cirka 12.50.Pressekreteraren, den sakkunniga kvinnan och Sabuni börjar tala om invandrare. Den sakkunniga berättar om Malmös invandring och säger att något ska komma till hösten 2009. Hon säger att de ska vara välvilliga till det som sker i Malmö med invandringen.Yoav Bartal går runt i rummet och det blir brus i hans mobiltelefon så att samtalet mellan de tre blir svårt att höra. Bloggen väntar kvar ett tag. Klockan 12.59 yttrar den sakkunniga kvinnan att integrations- och jämställdhetsdepartementet (IJD) ej vill ha det så här.Därefter bryts samtalet genom att Yoav Bartal tar upp sin mobiltelefon och trycker på en knapp så att telefonsamtalet bryts och därmed också bloggen Muslimska Friskolans oavsiktliga avlyssning till de tre på departementet.PS. Hoppas att någon kan ha nytta av ovanstående spretiga minnesanteckningar. Kanske någon som känner till Stockholmsprogrammet eller någon från ett annat departement eller parti som vet mer om innebörden i refererade samtal.


Inga kommentarer: