2009-04-06

Konstfack gör examen med bok om Dan ParkOnsdag 18 mars 2009 hölls en releasefest för Dan Parks bok Sieg. Gatukonstnärens debut med sina affischer i bokform blev även dokumentärfilm. Boken om Dan Park är en magisterexamen på institutionen vid Konstfack. Här ses Bokbål förlag föreviga den berömde gatukonstnären Dan ParkKonstfack i Stockholm:
Boken Sieg om Dan Park med det mesta av hans affischer:"Releasefesten för Dan Parks Sieg dokumenterades av både en dokumentärfilmare och en fotograf.
Här dokumentärfilmare"


"…men snart enades de tre förlagsdelegaterna i ett gemensamt jubelrop för den nya boken."


"Bland diverse Umeåbor i förskingringen synes här dokumentärfilmaren och Dan Park själv"


"Här kan det vara på sin plats att närmare beskåda plakatprovokatören Dan Park…"


"…som senare under kvällen kom att hålla en bejublad och begabbande vinkelslipskonsert."
http://www.bokbal.se/park/park7.jpgBoken Sieg som utkom i mars 2009 kan beställas här:


"Dan Park: Sieg

Grafisk form: Magdalena Nordin

Omslagsdesign: Jacob R. Eltih

Fotograf: Jonas Eriksson

Faktagranskning: Kim Butz

Förord: Lili von Wallenstein

Tryck: Isak Hall & Söner, Stockholm 2009.

Bokbål förlag, Stockholm 2009.

ISBN 978-91-975985-8-3

Ca 250 s.
195 kr."


Källa, Bokbål förlag mars 2009:"Kära kamrater!

Kära nihilister och anti-fascister!

Kära bokbålsbeundrare och bokbålsbelackare!


Först och främst vill Bokbål förlag genom mig, det vill säga Lili von Wallenstein, hälsa er alla varmt välkomna till denna enkla tillställning som vi alltså håller för Dan Parks, Magdalena Nordins och Bokbåls nya bok Sieg.


Anledningen till att jag överhuvudtaget öppnar käften här ikväll, är att jag önskar säga några smärre ord om denna bok och om Dan Parks verksamhet.


Således: Först några inledande ord om Dan Park, idag verksam och hemmahörande i Malmö. Park har sedan 1990-talets inledande år skapat satiriska affischer i A4-format. Dessa affischer har klistrats upp på diverse platser (främst diverse elskåp) i Parks diverse uppehållsorter (Umeå, Östersund, Tidaholm och Karlstad, för att nämna några).


De allt som oftast repulsiva plakaten har lett till ett otal polisiära anmälningar och ingripanden mot Park; brottsrubriceringarna har bland annat lytt ”varumärkesintrång”, ”hets mot folkgrupp” och – naturligtvis – ”olaga affischering”. Han fälldes enbart för det sistnämnda.


Park innehade även huvudrollen i ett prejudicerande fall, som implicit har med hans affischkonst att göra: Park dömdes 1998 i Umeå tingsrätt för att ha gått klädd i en hakkorsprydd jacka. Det var första gången svensk domstol fastställde att dylikt är hets mot folkgrupp. Fallets ironi eller satiriska sedelära ligger i det faktum att Park alls inte sympatiserar med nazismen; han menar själv att han inte verkar efter någon specifik politisk agenda.


Nazismens livskraft har dock och som bekant en mystisk, kvasireligiös karaktär. Och: i sin egenskap av kraftfull myt har den en estetisk utstrålning som förmår fängsla också dem som avvisar den. Nazismen attraherar som skräckbild, som det absolut negativa. Samma sak kan sägas om flertalet av de symboler, gestalter och händelser som uppvisas i Parks affischer. De representerar allt vad som kan betecknas vedervärdigt och vämjeligt; de är de lägsta och grövsta exemplen på mänsklighetens immanenta ondska. Skrattar vi – eller blir vi förbannade – på grund av affischerna eller på grund av hurudan den så kallade verkligheten ter sig?


Kanske kan Parks konceptuella verksamhet bäst beskrivas som en del av den kraft vars lott är att vilja gott – men som likafullt gör ont. Jag tror att alla försök till förklaring avslutas här och nu, och ber istället att få hänvisa till boken i fråga och till det förord som inleder den.


Slutligen: Varför ger ett kvalitetsförlag som Bokbål ut en bok som denna? Önskar vi blott och bart provocera? Är vi dumma? Är vi debila? Nej, nej och åter nej, vill jag hävda och betona. Denna bok vill varken vara en vanhelgande eller en ställningstagande sådan. Den vill endast vara ett försök att berätta om en generation som deformerades av ironin; en generation som alltför väl vet att ironi inte är frågan om att säga en sak och mena en annan, utan att säga en sak och mena en annan och samtidigt mena den första. Tack!


(Ur Lili von Wallensteins tal vid releasefesten för Dan Park. För mer information, se boken i fråga.)"


Källa, Bokbål förlag mars 2009:Bokbål förlag ger två exempel på Dan Parks affischer som gör ironi av nazismen:

Bokbål förlag presenterar Dan Parks bok Sieg Myspace:

"FEST FÖR DAN PARKS SIEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (visa mer)"

Källa:Konstfack stängde festlokalen efter Dan Parks releasefest med vinkelslip:


"2009-03-24

När det enda som finns kvar är BIKTEN

Den senaste
festen i Bokbål Förlags regi slutade tragikomiskt om man får tro förläggaren själv."...har den dåliga smaken att avsluta med lite tråkiga nyheter: Konstfack har beslutat att för gott stänga ned festlokalen efter det enkla lilla samkväm som hölls där i onsdags.
Så förmodligen lär allehanda bidrag behövas i kommande rättsprocesser etcetera."Så nu ber jag om syndernas förlåtelse hos nämnda förlag genom att bikta mig. Detta genom en ekonomisk transaktion - för mitt hedniska dansande och supande i deras bar.

MEN JAG SÖP BARA! DET VAR INTE JAG SOM KLOTTRADE PÅ VÄGGARNA MED LÄPPSTIFT OCH TUSCHPENNA, REV BAREN OCH SÅGADE SÖNDER INREDNINGEN MED VINKELSLIPEN!"


Källa:"Se, det är inte bara fisförnäma ungar som aldrig egentligen tar i som går på konsthögskolor.

Se, jag har tagit i tills jag flått skinn. NÄR JAG SPÄNDE MIN RAM.Nu kommer iochförsig alla som var på Bokbåls releasefest för Dan Parks bok "Sieg" igår säga "ah, visst, det där gjorde hon när hon snubblade hemåt runt femsnåret i morse".

Men det är inte sant. Det enda jag tog med mig därifrån, förutom glatt humör och en ansenlig (bak)fylla, var en stor restnota till nämnda förlags bar."


Källa:"måndag, mars 16, 2009

FEST FÖR DAN PARKS SIEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BOKBÅL HÅLLER RELEASEFEST FÖR DAN PARKS SIEG, ONSDAGEN DEN 18 MARS FRÅN KL. 19.00 I KONSTFACKS FESTLOKAL, KONSTFACK, TELEFONPLAN.

GRATIS INTRÄDE, BILLIG ÖL (20 KR), BILLIG BOK (120 KR).

ANFÖRANDEN, FÖRSVAR, TAL, DJ:S, MUSIKRELATERADE UPPTRÄDEN ETC - ALLT I NÄRVARO AV DAN PARK SJÄLV.

VARMT VÄLKOMNA!


Stockholm i mars 2009


Kära vänner,


Något senare än vad som påannonserats och planerats – men nu är Dan Parks Sieg äntligen här.


I Sieg samlas för första gången flertalet av Dan Parks (f. 1968) synnerligen provokativa affischer. Park har sedan 1990-talets inledande år skapat satirisk konst vilken har offentliggjorts på elskåp etc. Hans anslag spränger alltid all sedesamhet och de allt som oftast repellerande plakaten i A4-format har lett till ett otal polisiära ingripanden mot Park.


Att iaktta Parks alster är detsamma som att iaktta en rad problem. Självklart kan planscherna expliceras enbart som produkter vilka bekräftar, befäster och reproducerar störda föreställningar – men de kan, på samma gång, fungera som kritik av nämnda föreställningar. De idéer som Park sätter på pränt är rakt-på-sak-provokativa till den grad att åskådaren tvingas att parera och pröva sina egna ståndpunkter.


Sieg är sammanställd av Magdalena Nordin (f. 1980) som en del i hennes magisterutbildning på Konstfack. Etiska frågor och institutionen Konstfack är, som bekant, spörsmål som ligger i tiden. Är Parks plakat alltför motbjudande, alltför mycket parodi, alltför mycket övergrepp för att kunna kombineras med begreppet meningsfull konst eller kritik? Möjligen.


Nordin och Bokbål förlag anser dock att Parks kritiska klipp-och-klistra-verksamhet är långt mer intressant än att enbart sinistert konstatera att orättvisor och oförrätter existerar. När vi betraktar Parks alster är det egentligen inte affischerna i sig som framkallar vämjelse. Det är tillvaron som äcklar och det är samma vedervärdiga tillvaro som tvingar till skratt.


Med varma hälsningar,

Bokbål förlag"


Källa:"DAN PARK SIEG
Grafisk form: Magdalena Nordin
Utgiven på Bokbål förlag 2009"

Källa:"BOKEN FINNS ATT KÖPA:

Stockholm:

Rönells Antikvariat
Hedengrens bokhandel
Moderna Muséets bokhandel
Konst-ig
Söderbokhandeln
Hanson & Karlssons Antikvariat

Umeå:
H-ströms Antikvariat
Bildmuséets bokhandel"

Källa:

"Det blev en rikitgt bra fest, dom ska stänga ner feslokalen för gott pga det här"


"Isak Hall håller koll på försälningen av boken"


"Dan hade med sig en filmare som höll på med en dokumentär om honom"


"Så här såg soptunnan ut efter konsterten."


Inga kommentarer: