2009-04-23

Hälften av våldspatienterna från RosengårdPersonalen på UMAS, Malmö Universitetssjukhus, får dagligen in skadade patienter. Personal tar emot patienter som deltagit i kriminella uppgörelser. Sjukhuspersonalen på UMAS berättar för bloggen Muslimska Friskolan vilka som hamnar på akuten efter kriminella uppgörelser. Hälften av patienterna kommer från två adresser på Rosengård. Det är Ramels väg och von Rosens väg som står för 50 % av patienterna i kriminella uppgörelser.

Inga kommentarer: