2009-04-25

Polis stängde Rosengårdsskolan efter hot från elevernaBloggen Som jag ser det har bra kontakter i stadsdelen Rosengård och inifrån Rosengårdsskolan.

Rosengårdsskolan har en intern policy att försöka hålla media utanför så mycket man kan. Lärare på skolan informeras om vad det ställer till för problem för Rosengårdsskolan om de talar med media. Lärare från Rosengårdsskolan berättar på Malmö lärarhögskola att man aldrig ska tala med utomstående vad som händer på Rosengårdsskolan.

Nedan återges två bloggposter från Som jag ser det som media inte rapporterat något alls om:


"Sjuåring skadad av stenkastare

By somjagserdet68


Rosengårdsskolans dörrar förblev låsta hela veckan efter hotelserna i onsdags.
Lärarna fick öppna upp och släppa in eleverna på morgonen och vid in och utgång på rasterna. Under dagarna har det inte varit någon fri passage in och ut för eleverna.
Personalen vet ännu inte hur det kommer att förhålla sig efter helgen.

Läs tidigare post om vad som föranlett åtgärden.

Sjuåring skadad i upploppen

En sjuårig pojke fick en sten på sig så att han skadade sitt finger under tisdagens kravaller.

Detta har bloggen fått veta via källor i stadsdelen. Bloggen vet dock inte hur det kan komma sig att en så ung pojke befinner sig bland stenkastarna.

Händelsen är närmast att betrakta som en olycka då pojken inte var måltavlan för stenkastaren."


Källa, bloggposten hämtad från bloggen Som jag ser det fredag 24 april 2009:
"Rosengårdsskolan under belägring

By somjagserdet68


Rosengårdsskolan stängdes ner efter hot i går onsdag.

Det var ett mindre bråk mellan några elever som orsakade att Polisen under hela ondagseftermiddagen låste skolan. Varken lärare eller elever kunde gå ut eller in.

Det hela började på lågstadiet med att en elev stoppade en annan elevs skor i toalettstolen. Då detta skett ett flertal tillfällen begav sig pappan till den drabbade eleven sig till skolan för att tala med sitt barns antagonist. Detta gick lugnt tillväga enligt bloggens källa.

Den tillrättavisade eleven fann sig dock inte i tillrättavisningen utan hämtade en släkting från högstadiet. Denna elev gick genast till våldsamt angrepp mot pappan. Skolpersonal lyckades till slut lyfta bort eleven som därefter uttalade grova hotelser om vedergällning både mot skolan och pappan.

Eleven hänvisade aggresivt till sin släkt som är en av Malmös stora grovt kriminella.
Polisen tog det hela på allvar och från ca klockan tolv stängdes skolan ner. Polis patrullerade därefter runt och i skolan under resterande delen av dagen."


Källa, bloggposten hämtad från bloggen Som jag ser det torsdag 23 april 2009:


Inga kommentarer: