2009-04-08

Polisanmälan mot Försvarshögskolan försvunnen på Åklagarmyndigheten


Torsdag 2 april 2009 berättade bloggen Muslimska Friskolan hur Norrmalmspolisen skulle skulle återuppta den nedlagda polisanmälan mot Försvarshögskolan hos åklagare:
Igår tisdag 7 april berättade Norrmalmspolisen att det fanns en notering i ärendet med diarienummer:

0201-K29877-2009


Noteringen var gjord torsdag 2 april 2009 och handlar om det förstörda källmaterialet i Rosengårdsrapporten. Polisen som svarade lyckades inte tyda innehållet. Polisen hänvisade till Cityåklagaren i Stockholm dit den återupptagna anmälan förmodats inkomma.Hos Cityåklagaren finner man idag onsdag 8 april 2009 inget inkommet ärende med det diarienumret. Ärenden inkommer normalt till Cityåklagaren samma sekund som Norrmalmspolisen trycker på knappen. Någon väntetid finns alltså inte när ärendet byter från polis till åklagare. I diariet syns ärenden som inkommit till samtliga åklagarmyndigheter i hela Sverige. Ärendet är försvunnet.Det är kriminalinspektör Kerstin Svensson vid Norrmalmspolisen som själv 2 april 2009 fattade beslutet att sända ärendet till åklagare för prövning. Var finns det nu?


Inga kommentarer: