2009-11-30

Latinskolan full av traumatiserade muslimer"Barn till tortyroffer

En av tre flyktingar som kommer till Sverige har utsatts för tortyr. Den tortyr som vuxna upplevt kan ärvas av deras anhöriga. Allra svårast är det för barnen. Hur ska skolan bemöta dem?Källa. Utbildningsradions Skolfront vecka 48 2009:


Se inslaget via denna länk i UR Play:


Den gymnasieskola som vi ser utsidan på några gånger och med många muslimska elever i klassrummet är Malmö latinskola. Den kan alla som arbetar i Malmö city eller har varit elev på latinskolan känna igen. Lektorn som är psykolog berättar inte vilken skola de filmar från. Det gör inte UR heller på sin hemsida eller när inslaget visades i SVT vecka 48 år 2009. Varför inte?


Lektorn och psykologen berättar om elever från de muslimska länderna Palestina, Libanon samt Kurdistan. Hon säger att de inte kan koncentrera sig eller lära in på grund av posttraumatiska syndrom. Därför hör de inte vad läraren säger när det samtidigt poppar upp bilder från krigshärdar. En elev berättar om en skenavrättning där vakterna talar arabiska.


Vilken elev vill efter detta reportage välja Malmö latinskola i sitt gymnasieval? Är det inte rent studiesjälvmord att välja en skola där ens lärare måste ägna extra tid åt traumatiserade klasskamrater för att de ska förstå och hänga med? Knappt någon svensk elev sågs i klassrummet på Malmö latinskola.


Detta är Malmös anrikaste skola och flaggskepp genom många decennier, belägen mitt i innerstan. Men inte längre. I Stockholm skulle den kommunala innerstadsskolan Malmö latinskola motsvaras av kommunala Östra Real. Men ser vi massor av traumatiserade muslimska gymnasister i Östra Reals klassrum? Nej, för Stockholm tillämpar inte massinvandring för miljarder genom utjämningsbidrag som Ilmar Reepalu i Malmö gör. Det borgerliga Stockholm för inte en politik med massinvandrig som socialdemokratiska Malmö gör för att få väljare. Varför undrar sedan skolpolitiker varför Malmös svenska gymnasieelever sviker de kommunala gymnasieskolorna till förmån för privata friskolor?


Låt oss hoppas en enda sak. Att SVT när de filmade inslaget frågat Malmös skolor om någon var villig att ställa upp i filmen. Att psykologen verkligen inte arbetat som lektor eller lärare på Malmö latinskola. Att SVT filmat en introduktionsklas för invandrare på Malmö latinskola och inte en reguljär NV- eller SP-klass.


Varför? Jo, för att den skolledare som släpper in SVT och ger bilden av sin skola som bestående av klassrum utan integration med nästan bara invandrare, med traumatiserade muslimer som har inlärningsproblem, lär få mycket svårt att locka studiebegåvade elever att söka sig dit. Antingen är det Malmö latinskola psykologen arbetat på, eller så har skolan världens sämsta marknadsförare till rektor.

Utbildningsförvaltningen i Malmö ser den av postraumatisk stress förstörda Malmö latinskola som ett reklamobjekt:

"– Vi lärare gör ett fantastiskt jobb! Lärare i städer
som Malmö kommer att visa vägen för hur
man kan jobba i ett mångkulturellt samhälle.
Malmö kommer att sättas på kartan när det
gäller den interkulturella pedagogiken, säger
Anna Herbert.

Anna Herbert är doktor i psykologi och har doktorerat
i posttraumatisk stress. Hon arbetar som gymnasielärare
i psykologi vid Malmö latinskola och som föreläsare
vid Lunds universitet och högskolan i Kalmar."
I
I
Källa, sidan 11 i Utbildningsförvaltningens personaltidning för Malmö, nummer 6 år 2006 , som intervjuat samma psykolog som i TV-inslaget från Skolfront:
I
I
Wikipedia finns en fin bild på Malmö latinskola som känns igen från inslaget med psykologen:

Inga kommentarer: