2010-10-20

Becirov styrelseledamot i folkhögskola


Som rektor för den muslimska friskolan Ögårdsskolan har Bejzat Becirov under åren tagit emot en stor mängd kritik från Skolinspektionen. Trots detta har Östra Grevie Folkhögskola valt in Islamic Centers VD Bejzat Becirov i sin styrelse:


Östra Grevie Folkhögskoleförening u p a

Org.nummer: 716406-9812 Bolagsform: Ekonomisk förening


STYRELSE OCH ANDRA ÖVERVAKANDE BEFATTNINGAR

Becirov, Bejzat (f. 1938), Ordinarie ledamot
Björkestrand, Stefan (f. 1952), Ordinarie ledamot
Hansson, Nils Edvard Thomas (f. 1951), Ordinarie ledamot
Hellberg Lannerheim, Pia (f. 1950), Ordinarie ledamot
Henecke, Hans Gunnar Willy (f. 1946), Ordinarie ledamot
Jonsson, Bo Esbjörn (f. 1956), Ordinarie ledamot
Jonsson, Rolf Allan (f. 1947), Ordinarie ledamot
Nilsson, Matz Anund (f. 1960), Ordinarie ledamot


ÖVRIGA BEFATTNINGAR

Andersson, Jeanette Susanne (f. 1961), Extern firmatecknare
Klinge, Rodika (f. 1956), Extern firmatecknare
Krabisch Fors, Lena Cecilia (f. 1963), Extern firmatecknare
Nilsson, Göte Kenneth (f. 1946), Extern firmatecknare


Källa:


Hemsida:


Adressuppgifter
Östra Grevie
Östra Grevie folkhögskola
235 99 Vellinge
Malmö
Rosengårds folkhögskola
Postadress: Persborgstorget 1213 61 Malmö
Källa:

Inga kommentarer: