2010-10-17

Wahabistisk friskola tänker starta imamutbildning


Den muslimska friskolan Alsalamskolan i Örebro har idag undervisning från åskurs 1 - 9. Skolan tänker starta en muslimsk gymnasiefriskola och därefter en imamutbildning betald av en wahabistisk stiftelse i Saudiarabien:
I
I
"Representantene fra skoleadministrasjonen forteller at Alsalam planlegger å utvide til også å ta på seg å utdanne muslimsk ungdom på gymnasnivå. Og deretter utvide virksomheten til høyere utdanning i en imamskole."

"Skolesjef Hussein Aldaoudi smiler bredt, rekker frem neven og hilser på den mannlige journalisten fra Nordlys. Så snur han seg mot vår kvinnelige reporter og holder et lite foredrag om hvorfor han ikke vil ta henne i hånda. Det er haram – forbudt."

"De aller minste jentene går uten tildekket hår og hode. Men fra en viss alder, rundt 10-12 år, ser vi ingen skolejenter uten hodeslør.

Alsalamskolen"

"Vi er kommet fra Tromsø til Örebro i Sverige på et uanmeldt besøk for å møte mannen vi har fått beskrevet som svært mediesky og som ikke ønsker å bli tatt bilder av:

Hussein Aldaoudi, styrelederen i stiftelsen og det muslimske trossamfunnet Alnor i Tromsø. Nå er vi på skolen han styrer, en skole vi allerede har lest og hørt mye om. Alsalamskolen ligger i bydelen Västhaga i Örebro. Det er en muslimsk friskole som er finansiert av Al Risallah, en svensk stiftelse som har et flertall av saudiarabere i styret.

Forbud mot musikk

I Alnormoskeen i Tromsø er de begeistret for denne skolen.

– Jeg kunne ønske at mine barn gikk på en slik skole, sier Sandra Maryam Moe, daglig leder i Alnor, til Nordlys.

Ikke mange andre er like begeistret som Moe. Skolen har høstet mye kritikk de årene den har eksistert. Den har vært et tema i aviser og media, og gjenstand for mye kritisk omtale og diskusjon. Nordlys har lest gjennom rapporter utført av Svenska Skolvärket de siste årene.

Kritikkpunktene er mange: Elendig økonomistyring, manglende budsjett, gjennomtrekk av personale, manglende sex- og samlivsundervisning og dårlig studiemiljø.

Tidligere har skolen fått kritikk for at elevene ikke får høre på moderne musikk på radio og at lærere ikke får benytte instrumenter i undervisningen.

Åpnet posten

– Jeg fikk ikke være til stede på åpningen av skolen, forteller Elisabeth Söderling til Nordlys.

Og det til tross for at Söderling på det tidspunktet var skolens første rektor. Det var bare menn som fikk være med på feiringen av skolen."

"Söderling forteller at hun ikke fikk lese egen post før den var gjennomgått av skoledelsen, hun fikk ikke lytte til radio og ikke bruke telefonen i arbeidstida.

Islamofobi

Etter kort tid i jobben sendte hun bekymringsbrev til Skolvärket.

– Disse barna ble overhodet ikke integrert. All musikk var forbudt, elevene skulle ha ti timer ekstraundervisning i koranen og arabisk – i tillegg til annen undervisning, sier Söderling."

" – Resultatene på disse skolene ligger langt under der de bør være, sier Per-Arne Medin, fra skoleadministrasjonen i Örebro kommune.

– Gjelder dette også Alsalamskolen?

– Ja, det gjør det, sier Medin

Han har vært med å utarbeide flere tilsynsrapporter som har pekt på betydelige mangler ved skolen.

– Det har vært en del som ikke har vært i tråd med svensk skoleplan. De seineste påpekningene handler om verdigrunnlaget til skolen, om demokratiske mangler, forklarer Medin."

"Aldaoudi forteller Nordlys at det er en plan å utvikle en Alsalamskole i Tromsø også, etter mønster fra Örebro.

Allerede finnes det en frivillig ettermiddagsskole i tilknytning til Alnor-moskeen ¿ nettopp med navnet Alsalam. Der undervises barna i Koranen og arabisk språk.

Og både i Örebro og i Tromsø er alle investeringer og kostnader finansiert med saudiske pengegaver."

"Når Nordlys spør Aldaoudi om hva som er hans syn på den saudiske islamvarianten, wahabismen, følger et langt foredrag. Men ikke et svar på spørsmålet."

"Men du var en venn av den danske imamen Abu Laban. Han som tok med seg Muhammedtegningene fra Jyllands-Posten, reiste til Midtøsten og spredte dem, med vold og brann som resultat."


Källa, Nordlys 11 oktober 2010:"Stiftelsen Alnors styreleder, Hussein Aldaoudi, sier til Nordlys at Tromsø-moskeen helt sikkert vil kunne fullfinansieres fra de samme rike, saudiske kildene. Minst 80 millioner kroner vil moskeen koste, ifølge samme styreleder.

Selv driver Aldaoudi en muslimsk friskole som er finansiert av den svenske stiftelsen Al Risalah. I styret i denne stiftelsen sitter det et flertall saudiarabere."


Källa, Nordlys 12 oktober 2010:"Flere byer i Sverige, blant annet Örebro, har hatt besøk av representanter fra Saudi-Arabia som gjerne vil reise en moské. I Malmö er moskeen bygd med saudiarabiske penger."

"Alnorstiftelsens styreleder, Hussein Aldaoudi, forventer en strøm av penger.

– Det er klart det er mange som vil være med å reise en moské like ved Nordpolen, sier han entusiastisk.

Han anslår at prislappen vil komme på 80 millioner kroner. Minst. Og at slike summer ikke vil utgjøre noe problem å skaffe til veie.

Selv driver Aldaoudi en svært omstridt, muslimsk friskole i Örebro. Også den finansiert av saudiarabiske pengegaver."


Källa, Nordlys 10 oktober 2010:


Inga kommentarer: