2010-10-05

Muslimsk friskola kritiserar stora muslimska barnfamiljer


En muslimsk friskola går ut med information på sin hemsida, att stora barnrika muslimska familjer inte är idealiskt:


"Barnen skall mötas på ett positivt sätt, och tas på allvar för att kompensera bristen på uppmärksamhet som många barn lider av, särskilt i stora barnfamiljer."


Källa, Växjö islamiska skola höstterminen 2010:


Inga kommentarer: